Refusion og Honorar

Læs mere om refusion af udgifter i FSDS regi.

REFUSION

Regnskabsafdelingen i DSR varetager en væsentlig del af selskabets regnskabsopgaver. Dette betyder at:

 • du skal sende dine bilag til selskabets kasserer, når du skal have refunderet udgifter i FSDS’s regi
 • kassereren underskriver og sender bilagene til DSR
 • DSR udbetaler pengene

Proceduren

Udarbejd refusionsblanket:

Refusionsanmodning 2018

Blanketten vedlægges dine bilag. 
Du skal oplyse:

 

 • Hvad du har haft udgifter i forbindelse med f.eks. bestyrelsesmøde, kongres, nordisk landskursus
 • Hvor mødet, kongressen eller lignende blev afholdt
 • Hvornår dvs. hvilken dato
 • Lav en liste over dine udgifter f.eks. transport i tog, bus, egen bil (med angivelse af antal kørte km), broafgift, forplejning
 • Dit navn, adresse, DSR-medlemsnr. og CPR (med henblik på opgivelse til Skat, ingen betaling af skat efterfølgende)
 • Din banks reg.nr. og konto nr.

Bilag

 • skal være originale - ikke kopier
 • billetter skal være stemplede


Vær opmærksom på

Du skal dokumentere, at du har været på det angivne sted og haft de udgifter, du oplyser. Hvis dokumentationen ikke er tilstrækkelig, udbetaler DSR ikke pengene, selv om kassereren har skrevet under.

HONORAR

Honorarblanketten skal fremover benyttes til udbetaling af honorar og kørsel til oplægsholdere.

HUSK at skrive medlemsnr. på blanketten eller cpr.nr., hvis udbetalingen vedrører et ikke-medlem.

honorarblanket_2.xls