Landskursus og Temadage

Her kan du finde oplysninger om FSLAs Landskursus, temadage og andre kurser.

Næste års landskursus bliver afholdt den 15.-17. marts 2018 på Hotel Svendborg, 5700 Svendborg.
Program vil foreligge i slutningen af november/først i december.
Foreløbigt program:

 

Torsdag d. 15. marts 2018

 

 

10.30 – 12.15

 

 

Registrering, frokost og udstilling

 

 

12.15 – 12.30

 

Velkomst

Formand for FSLA Anne Dichmann Sorknæs

 

 

12.30 - 13.05

 

 

13.05 - 13.50

 

 

13.50 – 14.25

 

 

14.25 - 15.00

Sundhedspolitik

 

FN´s Verdensmål
 

 

Familiesygepleje

Ph.d., sygeplejerske Barabara Voltelen, Vejle

 

Pro data

 


Hvordan bruger patienter og pårørende sociale medier?
 

 

15.00 – 16.15

 

 

Tjek- in på værelserne, kaffe og udstilling

 

16.15 - 16.55

 

 

Multiresistent Tuberkulose

overlæge Sidse Graff Jensen

 

16.55 - 17.30

Multiresistent Tuberkulose

Sygeplejerske Nete Wrona Olsen  

 

 

18.00 – 19.30

 

Middag og Kaffe

 

19.30 – 21.00

Posterpræsentation

(3 min præsentationsoplæg + 3 min spørgsmål)

Har du lyst til at lave en poster, men svært ved at komme i gang. Få vejledning i at lave en poster. Se mere på FSLA’s hjemmeside

 

Speakers corner (max. 5 minutter)

Indsend gerne dit oplæg på forhånd. Se mere på FSLA’s hjemmeside

 

Præsentation af netværksgrupper i FSLA regi (max 3 minutter)

 

Efterfølgende netværksmøder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 16. marts 2018

 

 

 

Mulighed for løbetur og brug af svømmehal ved siden af hotellet – husk badetøj  

 

 

09.00- 09.45

 

Sex og Lungesygdom 

Master i sexologi Louise Gorell Mackenhauer

 

 

09.45 -10.45

 

Kaffe og udstilling

 

 

10.45- 11.30

 

 

Zumaber – Biologisk medicin

 

 

11.30 - 12.15

 

Varmefugter til respirationsinsufficiente patienter med KOL

 

Ciliedyskinesi

 

 

12.15 - 13.00

 

 

Annonceres senere

 

13.00 -14. 30

 

 

Frokost og udstilling

 

Parallelsession I

 

Parallelsession II

 

14.30 - 15.15

 

Præst

v. Hanne Thorsen

 

14.30 – 15.15

 

 

Børnerådet

 

 

15.15 - 16.00

 

Palliation hos patienter med svær KOL

Ph.d. sygeplejerske Camilla Mousing

 

15.15 – 16.00

 

Trænødder

Nanna Juul Berg

 

16.00-16.20

 

Kaffe og Udstilling

 

16.20 - 17.10

 

Hvordan kan sygeplejersker i klinisk praksis bruge patientorganisationerne?

 

Astma–Allergi Danmark v. Vicedirektør Anne Holm Hansen

 

Lungeforeningen v. Direktør Anne Brandt

 

 

17.10 - 18.10

 

 

Generalforsamling


19.00

Velkomstdrink og efterfølgende festmiddag

Uddeling af Astma-Allergi Danmarks Posterpris v/ vicedirektør Anne Holm Hansen

         

 

 

Lørdag den 17. marts 2018

 

 

 

09.00- 09.45

 

 

 

 

Kløe

v. Hudlæge Jesper Elberling

 


09.45-10.30


Svær astma

v. Speciallæge Linda Makowska Rasmussen

 

 

 

10.30 – 11.00

 

 

Kaffe

 

 

 

11.00 - 12.00

 

 

Annonceres senere

 

 

12.00 - 12.15

 

Tak for i år.

Sandwich to go

 

       

Pris:

Medlemmer i dobbelt værelse 3.500 kr.

Medlemmer i enkelt værelse 4.000 kr.

Ikke medlemmer i dobbelt værelse 4.000 kr.

Ikke medlemmer i enkelt værelse 4.500 kr.

Program for UDDANNELSESDAG 12. januar 2018:

 

 

 

FSLA Uddannelsesdag 

Spirometri

 

Regionshospitalet Randers, Mødelokale: Lille sal, plan 3, indgang Østervangsvej 62 (ØV62), 8930 Randers NØ

09.00-09.30

Registrering og morgenmad

09.30-09.35

Velkomst og program for dagen

09.35-11.00

Hvad måles ved spirometri? Hvordan skal resultaterne fortolkes.

 • Normal/unormal lungefunktion
 • Reproducerbarhed
 • Flow-volume kurve
 • Fejlkilder
 • Hvornår er spirometri ikke nok?

 

Overlæge Lone Agertoft, H.C. Andersens Børnehospital, OUH

11.00-11.20

Pause

 

11.20-11.50

 

 

 

11.50-12.15

Spirometriudstyr

Hygiejne og rengøring af spirometer

Forskningssygeplejerske Maibritt Rævdal Christensen, Lungemedicinsk afd J., OUH

 

Kalibrering og kvalitetssikring af udstyr

 

 

12.15-12.30

Forberedelse af patienten

Forskningssygeplejerske Maibritt Rævdal Christensen, Lungemedicinsk afd. J, OUH

 

12.30-13.15

Sandwich og vand

13.30-14.15

Workshop 1-3/Workshop 4-6

Spirometri i praksis /Cases fra praksis  

 

 

14.15-14.45

Kaffe og kage

14.45-15.30

Gentagelse af Workshop 1-3/Workshop 4-6

 

 

15.30-15.35

Afslutning og tak for i dag

Formål:

Uddannelsesdagen har til formål  at give sygeplejersker en grundlæggende opdateret viden om spirometri. Herunder baggrund for målingerne, basal fortolkning og hvordan kvaliteten af målingerne sikres.  Kurset henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, som er involveret i eller planlægger at skulle udføre spirometri.

Efter deltagelse vil deltagerne have opnået forståelse for og praktiske færdigheder vedrørende:

 • Grundlæggende viden omkring spirometri
 • Normal/unormal lungefunktion
 • Flow-volumen kurve
 • Forberedelse af patienten
 • Teknik og opnåelse af tekniske acceptable resultater
 • Vedligeholdelse af spirometriudstyr
 • Identifikation af de mest almindelige problemer         

Undervisningsmetode:

Vekslen mellem lektion og praktisk workshop

For yderligere information:

Hanne Sylvest Hansen: hannehan@rm.dk

Lone Englund: Lone.Englund@rsyd.dk

Pris for medlemmer: 700 kr.

Pris for ikke medlemmer: 1000 kr.

Tilmelding med navn, hvem der skal betale (Ean-nummer) til Lone Englund: Lone.Englund@rsyd.dk