Landskursus og Temadage

Her kan du finde oplysninger om FSLAs Landskursus, temadage og andre kurser.

Sæt stort x i kalenderen – vi holder Nordisk Lunge- og Allergisygeplejerske konference 
den 28. februar til den 2. marts 2019, København, Danmark.


Konferencen finder sted på Hotel Bella Sky i København (tæt på lufthavnen).

Programmet er endnu ikke fastlagt, men vil blive offentliggjort her hurtigst muligt.

Konferencen omhandler allergi, astma, lungesygdomme og almene sygeplejefaglige emner. Der vil være foredrag, parallel sessioner, diskussioner, workshops og udstilling. 

Der vil desuden være posterpræsentation og posterpris konkurrence, så husk at medbringe din poster.

Sygeplejekonferencen starter torsdag d. 28.2.2019 ved frokosttid og slutter lørdag d. 2.3.2019 ligeledes ved frokosttid.

Prisen for alle tre dage incl. konference, hotelovernatning på Bella Sky, forplejning og events er: 4500 Dkr.

Pris for medlemmer af FSLA bliver annonceret senere.

Tilmelding skal ske til DSR. Link annonceres på FSLA´s hjemmeside senere.

For yderligere information: anne@sorknaes.dk

 

Sidste års Landskursus så sådan ud:
 

  Torsdag d. 15. marts 2018

10.30 – 12.15

Registrering, frokost og udstilling
12.15 – 12.30

Velkomst

Formand for FSLA Anne Dichmann Sorknæs

12.30 - 13.05

Sundhedspolitik

 

FN´s verdensmål

v. Adjunkt & uddannelsesleder Dorthe Boe Danbjørg

 

13.05 - 13.40

Hvad influerer på forældres beslutning om at lade deres piger HPV vaccinere? Sociale mediers og relationers betydning for forældres konstruktion af viden.

v. cand. scient. san. Line Sørensen

13.40 – 14.15

Introduktion til PRO data; hvad, hvordan, hvorfor?

v. ph.d., sygeplejerske og projektkoordinator, Sundhedsdatastyrelsen Sanne Jensen

14.15 - 15.00

Familiesygepleje

v. Ph.d., sygeplejerske, UCL Barabara Voltelen

15.00 – 16.15 Tjek- in på værelserne, kaffe og udstilling
16.15 - 16.55

Tuberkulose på lungemedicinske afdelinger; risikogrupper, screeening og forholdsregler

v. Overlæge Sidse Graff Jensen

16.55 - 17.30

Tuberkulose i Danmark

v. Sygeplejerske Nete Wrona Olsen 

18.00 – 19.30 Middag og Kaffe
19.30 – 21.00

Posterpræsentation

(3 min præsentationsoplæg + 3 min spørgsmål)

Har du lyst til at lave en poster, men svært ved at komme i gang. Få vejledning i at lave en poster. Se mere på FSLA’s hjemmeside

 

Speakers corner (max. 5 minutter)

Indsend gerne dit oplæg på forhånd. Se mere på FSLA’s hjemmeside

 

Præsentation af netværksgrupper i FSLA regi (max 3 minutter)

 

Efterfølgende netværksmøder

  Fredag den 16. marts 2018
  Mulighed for løbetur og brug af svømmehal ved siden af hotellet – husk badetøj
09.00- 09.45

Sex og Lungesygdom 

v. Master i sexologi Louise Gorell Mackenhauer

09.45 -10.45 Kaffe og udstilling
10.45- 11.30

Immunforsvaret ved svær astm – nye veje, nye behandlinger

v. ph.d., læge Asger Sverrild

11.30 - 12.15

Primær ciliedyskinesi

v. Afdelingslæge June Marthin

12.15 - 13.00 Dysfunktionel vejrtrækning; symptomer, forklaring og behandlingsmuligheder v. fysioterapeut, MSc, Ph.d.studerende Karen Hjerrild Andreasson
13.00 -14. 30 Frokost og udstilling
14.30 - 15.15

Parallelsession I: Den svære samtale

v. Hospicepræst Hanne Thordsen

Parallelsession II: Børnerådet

v. Socialpædagog, cand pæd. Psyk., Børnerådet Sebastian Damkjær-Ohlsen

15.15 - 16.00

Parallelsession I: Palliation hos patienter med svær KOL

v. Ph.d., sygeplejerske Camilla Mousing

Parallelsession II: Allergi overfor trænødder hos børn og voksne

v. ph.d., læge Nanna Juhl Berg

16.00-16.20 Kaffe og udstilling
16.20 - 17.10

Hvordan kan sygeplejersker i klinisk praksis bruge patientorganisationerne?

 

Astma–Allergi Danmark v. Vicedirektør Anne Holm Hansen

 

Lungeforeningen v. Direktør Anne Brandt

17.10 - 18.10 Generalforsamling
19.00

Velkomstdrink og efterfølgende festmiddag

Uddeling af Astma-Allergi Danmarks Posterpris v/ vicedirektør Anne Holm Hansen

  Lørdag den 17. marts 2018
09.00- 09.45

Varmefugter til respirationsinsufficiente patienter med KOL
v. Sygeplejerske med særlig klinisk funktion - undervisning og udvikling Lene Hust Storgaard

 

Hvordan kan vi begrænse ufrivillig fastholdelse af børn ved angst og smertefulde procedurer?
v. Specialeansvarlig sygeplejerske Marianne Hedegaard Nielsen

09.45-10.30

Svær astma

v. Speciallæge Linda Makowska Rasmussen

10.30 – 10.45 Kaffe
10.45 - 12.15

”Skønne øjeblikke i Sygeplejen”

v. ph.d. studerende Sine Maria Herholdt-Lomholdt

12.15- 12.30

Tak for i år.

Sandwich to go