Landskursus og Temadage

Her kan du finde oplysninger om FSLAs Landskursus, temadage og andre kurser.

Sæt stort x i kalenderen – vi holder Nordisk Lunge- og Allergisygeplejerske konference 
den 28. februar til den 2. marts 2019, København, Danmark.
Konferencen finder sted på Hotel Bella Sky i København (tæt på lufthavnen).

Program for Nordisk konference for lunge-og allergisygeplejersker

 

Torsdag d. 28. februar 2019

 

Fra kl. 10.30

 

Ankomst, Frokost og udstilling

Kl. 12.00 - 12.15

Velkomst

Formand for Fagligt Selskab af Lunge-og Allergisygeplejersker Anne Dichmann Sorknæs

 

KL. 12.15 - 13.15

Inhalationsteknik og inhalationsmedicin
Professor Henry Chrystyn, Bradford, England

 

Kl. 13.15 - 14.00

Tandsundhed hos personer med astma

Tandlæge, Ph.d.Pia Wogelius, Ålborg kommune

 

Kl. 14.00 - 15.15

 

Kaffe, udstilling og tjek-ind

Kl. 15.15 - 16.00

”Rygestop på dit eget sprog” – en kulturel oversættelse af rygstop til andre sprog end dansk. 

Sundhedskonsulent Henrik Borggren, Social-og Sundhedsafdelingen, Velfærdsforvaltningen, Køge Kommune

 

Kl. 16.00 - 16.45

Immundefekt

Forskningsansvarlig overlæge, MD, Ph.D, Post doc Birgitte Lindegaard Madsen, Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

 

Kl. 17.00 - 18.00

”Jeg er ikke min sygdom” Forestilling

 

 

 

København på egen hånd. Aftensmad for egen regning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 1.  marts 2019

 

Kl. 08.30- 09.20

Patientinddragelse i forskning

Professor, ph.d., co-director Linda Lundgaard Andersen, Center for Social Entrepreneurship, Roskilde Universitet  

       

Kl. 09.20 – 10.15

Lægemiddelcompliance – en kompleks sag – også for mennesker med lunge- og allergilidelser

Lektor, ph.d. (pharm.) Lotte Stig Nørgaard

Samfundsfarmaci og klinisk farmaci, Københavns Universitet

 

Kl. 10.15 – 11-30

Kaffe og udstilling

 

 

Parallelsession I

 

Parallelsession II

Kl. 11.30- 12.30

Lungefibrose (IPF) – Tværfagligt team fra udredning, rehabilitering til palliation

Overlæge Andrea Browatski og sygeplejersker Lotte Dørfler Prescott og Inger Dørlit, Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

 

Transition

Afdelingslæge og ph.d., Kirsten Boisen, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet

Kl. 12.30-13.00

Palliative care needs in people with COPD

Førsteamanuensis, Simen A. Steindal, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo

 

Oral immunterapi til fødevare allergikere

Professor overlæge, Dr. Med. Carsten Bindslev-Jensen, Hudafdelingen, Odense Allergicenter, Odense Universitets Hospital

 

Kl. 13.00 – 14.30

Frokost og udstilling

 

Kl. 14.30 - 15. 00

 

 

 

NIV behandling – akut og langvarig behandling

Speciallæge Eline Kirstine Gantzhorn, Vejle Sygehus

 

Urticaria

Professor overlæge, Dr.Med. Carsten Bindslev-Jensen, Hudafdelingen, Odense Allergicenter, Odense Universitets Hospital

 

Kl. 15.00 - 15.20

”Hvad er den bedste predictor for begyndende exacerbation?” Resultater fra projekt med hjemme-NIV

Lunge- og søvnsygeplejerske, Klinisk vejleder Bettina Nissen Pedersen, OUH, Svendborg Sygehus

 

Hverdagsliv og Allergi – Patientperspektiv

Cand. Cur., Klinisk sygeplejespecialist,

Britt Jensen Hudafdelingen, Odense Allergicenter, Odense Universitets Hospital

 

Kl. 15.20 – 16.00

Tuberkulose - en gammel fjende i et nyt perspektiv

Læge, Ph.D. Andreas Fløe Hvass og sygeplejerske Leni Oldenborg, Århus Universitetshospital

 

Kan behandling af atopisk dermatitis forebygge fødevareallergi?

Overlæge Jesper Elberling, Hud og Allergi afdelingen, Gentofte Hospital

 

Kl. 16.00-17.00

Kaffe og udstilling

Kl. 17.00-17.30

GINA guidelines update 2018

Læge, Ph.d. postdoc Howraman Meteran, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital

 

Kl. 17.30-18.30

Generalforsamling

 

Kl. 19.30

Festmiddag – præsentation af postervindere

 

 

 

 

 

Lørdag d. 2. marts 2019

 

Kl. 09.00 – 09.30

Uddannelse i de Nordiske lande. Hvordan kan vi samarbejde om det? Næstformand for Dansk Sygeplejeråd (DSR) Dorthe Boe Danbjørg

Kl. 09.30 – 10.00

Oplæg ved postervindere

 

Kl. 10.00 – 10.15

Kaffe og tjek-ud       

 

 

Parallelsession I

 

Parallelsession II

KL. 10.15 – 10.50

Dyspnea - Nonpharmacological interventions

Professor Miriam Johnson, Hull University, England

Healthcare seems to vary a lot. Children with Allergy – from a Parents View 

Allergisjuksköterska/ allergikonsulent

 Åsa Persson, Skånevård Kryh/Division Specialiserad närsjukvård, VO Barn-och ungdom/Barn- och ungdomsmottagning Kristianstad

og Allergikonsulent. Leg Sjuksköterska

Birgitta Lagercrantz, Barn- och Ungdomskliniken, Växjö

 

Kl.  10.50 – 11.20

Fume Health Game – no smoking Rygestop App til unge

Ph.d. Heidi Parisod, Finland

 

 

Kort pause                           

Kl. 11.25 – 12.00

Bronkieekstasier  

Forskningsansvarlig Overlæge ph.d. Klinisk Lektor, Ulla Møller Weinreich, Lungemedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital

 

Kl. 12.00 – 12.45

“Hvad nytter det?” Om nytte, hjælp og prioritering

Overlæge Gorm Greisen, Neonatalklinikken Rigshospitalet og tidligere formand for Det Etisk Råd.

 

http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Sundhedsvaesenet/Prioritering/Udtalelse-retfaerdig-prioritering.pdf

 

Kl. 12.45

Farvel og tak Sandwich to go

       

 

 

Forbehold for ændringer i programmet

PRÆSENTATIONER

Orale oplæg vil være på skandinavisk eller engelsk sprog. Skriftlig præsentation på engelsk.

POSTER

Ønsker du at medbringe en poster bedes du melde dette ind til Marie Lavesen marie.lavesen.karlsson@regionh.dk for at sikre en plads til ophængning på konferencestedet.

Posterpriserne vil blive overrakt under festmiddagen fredag, og vinderne bedes lørdag formiddag holde et 5 minutters oplæg om deres posteremne.

 

PRIS FOR DELTAGELSE

Konference, forplejening og overnatning i dobbeltværelse:

For medlemmer af FSLA: 3500 kr.

For ikke- medlemmer af FSLA: 4000 kr.

Konference, forplejning og overnatning i enkeltværelse:

For medlemmer af FSLA: 4000 kr.

For ikke- medlemmer af FSLA: 4500 kr.

 

TILMELDINGSFRIST – det er stadig muligt at tilmelde sig, men skynd dig, hvis du vil være sikker på at kunne overnatte på Hotel Bella Sky

Tilmelding sker via DSR, Kursusafdeling på: https://dsr.dk/kurser/918190001.
Hvis I har problemer med at tilmelde jer via linket, så ret henvendelse til en fra bestyrelsen.

 

TRANSPORT

Der går Metro til Bella Sky fra lufthavn og Københavns centrum.
Der er desuden shuttlebus fra lufthavn og til Bella Sky. Afgangstider med shuttlebus fra lufthavn annonceres senere.

 

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes på Hotel Bella Sky fredag den 1.3.2019 kl. 17.30-18.30.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være selskabets formand i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Der er i 2019 valg til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen sker hvert 2. år. Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Når der er valg til bestyrelse vælges der 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges en 1. og 2. suppleant.
Valget er gældende fra den pågældende generalforsamlings afslutning. 

Valget finder sted på baggrund af de kandidater, der er anmeldt til formanden senest den 18. januar 2019, 6 uger før generalforsamlingen. Til kandidatopstilling kræves 2 stillere, der skal være medlem af selskabet.
Der kræves ikke stillere til suppleanterne, og opstillingen til suppleant skal ikke være anmeldt formanden på forhånd.