Kort om DASYS

Dansk sygeplejeselskab (DASYS) arbejder på vegne af medlemsorganisationer – en paraplyorganisation for de Faglige Selskaber og andre tværfaglige selskaber af relevans for sygepleje. DASYS er uafhængig af Dansk Sygeplejeråd, men samarbejder med DSR på udvalgte sygeplejefaglige områder.

Kort om Dansk Sygeplejeselskab

 

Når du er medlem af et Fagligt Selskab, der er medlem af DASYS

- er du en del af DASYS 

- støtter du op om DASYS arbejde og dem der yder en frivillig indsats 

- præger du udviklingen af dansk sygepleje og sundhedsvæsen 

- har du indflydelse og bidrager med din faglige viden 

- styrker du dit netværk og din faglighed   

Se nyheder og læs om DASYS indsatsområder og mission, vision og værdier dasys.dk

 

Organisation DASYS består af en bestyrelse og 4 råd, som alle består af frivillige og fagligt engagerede sygeplejersker. 

1.    Dokumentationsrådet 

2.    Forskningsrådet 

3.    Uddannelsesrådet 

4.    Center for Kliniske Retningslinjer, der ejes af DASYS, men fungerer som en selvstændig enhed. Læs mere om CfKR på http://cfkr.dk/

Repræsentantskabet er DASYS øverste myndighed og består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne (de Faglige Selskaber), der indstiller kandidater til bestyrelsen.   

DASYS afholder årligt møde mellem DASYS bestyrelse og repræsentanter i råd, udvalg og arbejdsgrupper. Formålet med mødet er at skabe et forum, hvor vi i fællesskab kan drøfte visioner, udfordringer og samarbejde i forhold til repræsentationerne.   

 

Rådene under DASYS                                                                 

Rådene er faste høringspartnere og rådgiver DASYS, de Faglige Selskaber der er medlem af DASYS, DSR og samarbejdende organisationer og institutioner.   

Rådene mødes ca. 4 gange om året. Formændene for rådene er medlem af DASYS’ bestyrelse. Alle råd arrangerer nationale temadage/konferencer.

            

Arbejdsopgaver   

DASYS: 

- arbejder ud fra indsatsområder vedtaget af repræsentantskabet, herunder at styrke kontakt og kommunikation med de Faglige Selskaber  

- rådgiver og formidler sygeplejefaglig viden til sundhedsmyndigheder og politiske instanser, herunder en række råd, arbejdsgrupper og udvalg nedsat af de centrale myndigheder inden for sundhedsområdet   

- arbejder for at sætte sygepleje på dagsordenen og for synlighed og indflydelse, bl.a. ved øget deltagelse i nationale råd og udvalg og med flere repræsentanter i hvert udvalg  

- deltager i den sundhedspolitiske debat med artikler, synspunkter og høringssvar, og medvirker til netværksdannelse ved at samle repræsentanter for større nationale arbejder som kræftpakker, nationale kliniske retningslinjer, specialeplanlægning mv.    

- arrangerer faglige møder, temadage og konferencer - hvert råd arrangerer årligt konferencer. Se datoer på dasys.dk

- medvirker til at det er muligt at udvikle viden indenfor sygepleje på et evidensbaseret grundlag, ved at Center for Kliniske Retningslinjer tilbyder kurser i at udarbejde og vurdere kliniske retningslinjer. Læs mere på kliniskeretningslinjer.dk  

- medvirker til at forskning indenfor sygepleje kan overføres og implementeres i en klinisk hverdag, og fungerer som netværk for medlemsorganisationernes faglige dialog