DASYS

DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen

Læs meget mere om DASYS på DASYS hjemmeside

http://www.dasys.dk/

DASYS dokumentationsråd, forskningsråd og uddannelsesråd afholder hvert år spændende og velbesøgte konferencer