Landskursus

Hvert år afholder FS Diabetes et 2 dages Landskursus for diabetessygeplejersker, der arbejder i både primær og sekundær sektor.

Her kan du læse svar på hyppigt stillede spørgsmål om Landskursus

Du kan benytte følgende link til at læse om kursusfaciliter, udstillere og program for Landskursus, siden opdateres dog først i starten af maj, når der åbnes for tilmeldinger.  https://www.conferencemanager.dk/fsdiabetes2019

faq om landskursus

Programmet indeholder emner som fx viden om og indsigt i psykosociale aspekter, kommunikation, coaching og partnerskab med mennesker med diabetes, samt viden om sygdommen, komplikationer og nyeste behandling.

Hvis du har spørgsmål angående landskursus kan du kontakte

Landskursuskoordinator:

Dorrit Dylmer på mail: dylmer@mail.dk

FORELØBIGE PRISER for deltagelse i Landskursus 2019 med og uden overnatning 

For medlemmer

 3100,00 kr. for enkeltværelse

 2500,00 kr. for dobbeltværelse

Ikke medlemmer

 4100,00 kr. for enkeltværelse

 3500,00 kr. for dobbeltværelse

Uden overnatning

 1900,00 kr. for medlemmer

2900,00 kr. for ikke medlemmer