Landskursus nov. 2022, blev afholdt med succes.

Tak til alle oplægsholder der gav os inspiration til forskellige tiltag og ikke mindst berigede os med viden inden for diabetes.

Oprettet: 12.11.2022

Vi fik to fagligt og personligt inspirende dage på vores landskursus i de smukke omgivelser på Kolling Fjord.

Vi fik indsigt i hvordan PRO er med til at skabe værdi for brugerindvolvering. Hvordan brobygning kan understøte komplekse problemstillinger,  samt hvordan koordinerende sygeplejerkser indenfor diabetes og kardiologi kan yde en indsats sammen.

Endvidere fik vi endnu engang indsigt i de nye guidelines for type 2 diabetes behandling. Vi fik da også indsigt i forskellige rusmidler og deres virkning. 

SIG -grupperne gav os kort indblik i deres arbejdet og indsatområder. Det sidste nye der blev fejret, var udgivelsen af en Podcast omhandlende diabetes og steoridbehandling. Se nærmere under SIG gruppe Type 2.

Workshop grupperne var endnu i år en succes, stor tak til planlæggerne.

Vi fik endnu engang anerkendt en diabetessygeplejerske med blomster og gavekort.

Tilsidst en stor tak til Jacob Birkler, med sit inspirerende oplæg om hvordan vi kan styrke og italesætte sygeplejen og omsorgens betydning for vores patienter.

Slides fra oplægsholderne er lagt under Landskursus og tilmelding.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nina Johansen (Forperson)

Susanne Myrup Houe (Næstforperson og sekretær)

Sille Kidmose (Kasser)

Dorrit Dylmer (Medlemsservice og landskursuskoordinator)

Hanne Hegedys (Ansvarlig for SIG grupper og sociale medier)

Nermin Serifovski (Webredaktør)