Refusion ved møder m.m.

Information om refusion af udgifter i forbindelse med møder i bestyrelsen og i SIG

Medlemmer af bestyrelsen og SIG grupperne anvender ZExpence til refusion - denne tager udgangspunkt i den årligt fastsatte takst pr kilometer. Er man nyt medlem kan man kontakte Sille Kidmose, kasserer i FS Diabetes mhp oprettelse i ZExpence.

 

Andre der har ret til refusion af udgifter i forbindelse med transport og forplejning bedes kontakte Sille Kidmose, kasserer i FS Diabetes mail: Nana.kidmose@rsyd.dk