FEND 2018 Berlin

Lene Svane Larsen fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO) modtog et legat til FEND i Berlin i år - læs hendes beretning fra konferencen her:

FEND 28 – 29 september 2018 Berlin.

Sammen med Tove Amby, Steno Diabetes Center Århus, Jytte Skovlund Roed, Svendborg Sygehus OUH og Ulla Trustrup, Steno Diabetes Center Copenhagen deltog jeg i årets FEND (”Foundation of European Nurses in Diabetes”), der blev afholdt i Berlin.

Vi var 150 deltagere fra 28 nationer.

Konferencen startede med velkomst ved:

FEND Chairman Kristin de Backer

FEND President Anne – Marie Felton og

EASD Scientific Officer Dr. Lena Wedeken.

Her lidt fra de forskellige indlæg:

Portrait of The Finnish Diabetes Nurses Association v/Päivi Lehtimäki.

Organisationen blev grundlagt i 1985. Den har ca. 1300 medlemmer fra såvel primær som sekundær sektor. Uddannelsen til diabetessygeplejerske er en overbygning på 2 år udover grunduddannelsen. Der arbejdes på at få den anerkendt.

Organisationen tilbyder forskellige kurser.

Ca. hv. 2. år arrangeres ”træningsdage”, hvor ca. 250 sygeplejersker og 30 firmaer mødes. Disse dage foregår forskellige steder i landet.

Finland har gratis sundhedstilbud. Ud af en befolkning på 5,5 millioner har ca. 300.000 T1Dm og 100.000 T1DM. Der er ca. 25.000 nydiagnosticerede heraf 5 -600 børn.

Slogan (frit oversat): ”Ved at vokse sammen kun da kan vi vokse”.

 

”The Role of EMA in Approval of Medicine”

v/ Heidi Janssen, Head of Endocrinology, Metabolism and Cardiovascular EMA, London

EMA > ”European Medicines Agency” har ca. 300 samarbejdspartnere i Europa.

EMA’s mission:

”To foster scientific excellence in the supervision of medicines, for the benefit of public and animal health in the European Union (EU)”

Godkender medicin centralt før det godkendes lokalt i det enkelte medlemsland.

Ex. på medicintyper: behandling af HIV, neurogenerative sygdomme, endokrinologiske, metaboliske og cardiovasculære sygdomme. Altid evidensbaserede beslutninger. Siden 2005 har EMA bl.a. godkendt GLP1 præparater og insulin.

På sigt får EMA en rolle med at godkende medicinske apparater.

Er aktuelt hjemmehørende i London men flytter til Amsterdam 2019.

Er I mere nysgerrige check da:

Ema.europa.eu

http://www.adrreports.eu Europæisk database over indberetninger om formodede bivirkninger.

 

Psycological Treatment for PWD to Improve Motivation for Self – Management

v/ Dr. Kirsty Winkley (diabetes specialist nurse and health psychologist).

Ca. 30% af personer med T1 DM og 75% med T2 DM når behandlingsmål.

12 studier viste at tæt pædagogisk og psykologisk indsats med støtte til self – care  giver fald i HbA1c med op til 6 mmol/l..

Reviews og metaanalyser viste fald i HbA1c ved bedre pædagogisk og psykologisk indsats hos personer med såvel Type 1 som Type 2 DM.

Ifht. indlæg: godt 27.000 abstracts blev gennemgået og man fandt frem til 29 studier med 5379 deltagere.

Resultat: psykologisk intervention forbedrer ikke glykæmisk kontrol hos børn og voksne medT1DM (få studier).

Forbedrer glykæmisk kontrol hos voksne med T2DM specielt ifht. livskvalitet. Dog effekten er lille og på grænsen til at være signifikant. Man fandt, at Cognitiv Behaviour Treatment har bedst virkning.

Dr. Kirsty Winkley har været/er forfatter/medforfatter til adskillige studier.

A Personal Closed Loop System

v/ dr. Katarina Braune (endokrinolog i pædiatrien) og Adrian Tappe (computerudvikler).

Begge har T1DM gennem henholdsvis 17 og 15 år.

Adrian Tappe anvender Dexcom, udvikler og forbedrer CGM og alarmer.

Katarina Braune er ”looper” bruger, anvender systemerne på telefonen. Har således nået sit HbA1c mål. 

De har ikke et firma men giver vejledning således at man kan ”bygge sit eget closed loop system”. Der er ingen garanti.

Anvender Android Apps, kobles op til Accu Check Combo og Dana R. Insulinpumpen (mig bekendt bruges den ikke i DK).

Ca. 800 personer er kendt på systemet og har rapporteret tilbage.

Vi så et indlæg fra YouTube, hvor en dreng med et Smartwatch kunne aktivere bolusinsulin forudindstillet af forældrene.

Bag sloganet #Wearenotwaiting#  er udviklere, alle med T1DM.

 

Effect of continous Glucose Monitoring on Glycemic Control

v/ Sara Charleer Department og Endocrinology, Leuven; Belgien.

 

Ca. 65% personer med T1DM er skiftet til Freestyle Libre via sygehusene.

På 17 centre med ca. 500 deltagere er brug af Freestyle Libre over 1 år undersøgt.

Den viste et fald i HbA1c på ca. 1% (også markant fald hos gravide), fald i hypoglykæmi fra 5,6 til 4,4%, fald i indlæggelser og fravær på arbejde.

Dog savnes alarm, der ses hudirritation og sensor kan falde af.

Vigtigt: sensormålinger på arm og lår er sammenlignelige stabile men ikke på maven, der fandt man højere målinger. Anbefales derfor ikke.

 

Assesing Smartphones Apps for Diabetes Self – Management Education

v/ Linda Horsted Raimond (sygeplejerske, klinisk specialist med ansvar for APP’s på SDCC).

Der findes  mere end 1500 diabetesrelaterede apps.. Overordnet er de ikke evidensbaserede, følger ikke kliniske guidelines, kan indeholde ukorrekte anbefalinger. Dog ses positive effekter på HbA1c og reducering af vægten.

Linda fandt 6 studier ifht. APP’s..

Der findes 20 – 23 validerede  vurderingsskalaer for APP’s..

65 brugere blev spurgt, hvilke parametre de anvendte i APP’en (forløb over 3 måneder):

 • fysisk aktivitet
 • kulhydrattælling/boluscalculator
 • vægt og adfærd
 • netværk og ”problemløser”
 • logbog
 • information og viden

En god APP skalvære enkel at bruge, specifik for den enkelte, have forskellige funktioner, godt overblik over data, troværdig, have mulighed for at dele data, opdateres jævnligt og sikkerheden skal være i orden.

APP’s er mest effektiv, når den anvendes med sundhedspersonale.

 

Perspective of the User

v/ Dimitri Katz T1DM over 35 år, anvender CGM.

 

Dimitri undersøger anvendelse af APP’s, data og connect til teknologiske apparater til støtte for egenomsorg. Aktuelt med fokus på omfremtidige teknologiske produkter kan blive designet bedre for at imødekomme brugerens behov.

Dimitri gav en historisk tilbageblik på blodglucoseapparater, urintests, da insulin skulle trækkes op fra hætteglas.

Refererede til ”Diabetesmuseum München”.

 

Social Discrimination and Stigme and its Impact on People Living with Diabetes

v/Prof. Angus Forbes (sygeplejerske, specialist i diabetes ved Kings College London)

Definition: The unfair treatment of a person because of som differentiating trait and characteristica”.

Stigmatisering kan bl.a. opstå i familien, blandt venner, på jobbet. På jobbet kan chefen ex. ikke garantere for en karriere, når man har diabetes.

Nogle skjuler deres diabetes.

Udsagn ifht. stigmatisering:  ”de spiser noget andet”, ”vi vil ikke ha’ ham med i byen vi vil ikke bære ham hjem når han får lavt blodsukker”, ”er det stoffer du tager (v. injektion af insulin)?”, ”du er tyk fordi du har diabetes”.

Pointe: ikke alle ptt’er bryder sig om at blive tiltalt ”personen med diabetes” så hellere ”en diabetiker”.

Personen med diabetes glemmer aldrig hvad der er sagt, især de negative budskaber/”den løftede pegefinger”.

Som professionelle kan vi:

 • uddanne pt., familie og venner
 • bruge medier som social marketing
 • psykologisk intervention
 • støtte personligt (bruge netværk)
 • være bevidst om hvordan vi taler til den enkelte

Vigtigt er det at høre pt.s historie, vis du er interesseret.

”DAWN 2”studiet 2004 indeholder data ifht. stigmatisering.

 

The European Diabetes Forum

v/ professor John Nolan , Trinity College Dublin.

Dette forum lanceres 2. oktober 2018.

John Nolan sagde:

Der er 60 millioner mennesker med diabetes i Europa.

”Sundhedssystemet er ikke ”klædt på” til at opfylde deres behov. Påvirkning af livet med diabetes, gr. komplikationer, er langt under ”klassisk diabetologi” og strækker sig ind over mange andre områder. Resultater er suboptimal og der mangler data. Økonomiske data om diabetes og det’s komplikationer er uklare eller ikke tilgængelige. Diabetikerne’s stemme er ikke blevet hørt tilstrækkeligt, cancer har mere fokus.

Det er nødvendigt med mere opmærksomhed på diabetes samt diabetes og cancer.

Vision: ”Sundhedssystemet skal kunne håndtere Diabetesepidemien, så der opnås bedst mulige resultater for personer med diabetes”.

Mission: ”Sikre at forskningsresultater medfører politiske tiltag i forhold til bedre diabetesbehandling på nationalt plan”.

Vision og mission er frit oversat fra hjemmesiden www.eudf.org.

The European Diabetes Forum kan følges på Twitter.

 

Remission of T2 Diabetes: the Evidence and Challenges of Implementation

v/ professor Roy Taylor, diætist George Thom, David Paul pt..

Baggrund til studiet: trods mange præparater udvikler Type 2 sygdommen sig, studiet var/er et forsøg på at bremse dette. Målet er remission.

12. måneders resultat af ”DIRECT” studiet, RCT studie med struktureret vægtkontrolsprogram.

Interventionen var via sygeplejerske og diætist.

Efter 12 uger på skrap diæt (flydende vitaminer, mineraler etc.), blev deltagerne introduceret til måltider, der var kaloriekontrollerede for at stabilisere vægten. Fremmøder hv. 2. uge (adfærd, motivation, mål).

Resultater: lavere vægt, fald i HbA1c , lavere blodtryk, fald i risikoprofil for hjerte – karsygdom, enkelte ophørte med antidiabetika, fald i anvendelse antidepressiva, fald i retinopati m.m..

”DIRECT” studiet vil samle data endnu 5 år.

Udsagn fra Roy Taylor: ”Explain to people what’s going on  inside”!! Sætning der med fordel kan anvendes, idet mange ikke ved, hvad der fysiologisk foregår i kroppen. Mange tror ikke på at et vægttab kan gøre så stor forskel.

 

David Paul, person med diabetes, gav en meget underholdende version af deltagelsen i studiet. Som ung var han kørende sælger af chokolade, siden journalist.

Han er taknemmelig over at have deltaget, da det ”har kureret hans diabetes”.

Vægten øgedes gradvist (130 kg) og for 4 år siden, fik han konstateret T2DM. Han var deprimeret og kunne ikke overskue sin situation.

Han fortalte:

 • diæten var frygtelig især de første dage – tabte 4 kg. den første uge, ligeledes faldt blodglucose og blodtryk
 • tøjet blev for stort
 • der var reklamer med mad alle vegne, kunne ikke/valgte ikke at spise sammen med familien for ikke at blive fristet, undlod pubbesøg og andre invitationer, forestillede sig han var i ”boot-camp som bokser”
 • frøs mere, færre kræfter i arme og ben
 • blev irritabel/kort for hovedet

Højdepunktet var besøgene hos sygeplejersken, hvor han så vægttab og fald i HbA1c.

Vægten reduceres med 25,5 kg. Efter 2 år er vægten øget med 9 kg. Han kæmper fortsat, motionerer x 3 ugentlig.

Udtalte: ”12 uger på diæt har reddet mit liv. Besøgene hos sygeplejersken var altafgørende for, at jeg gennemførte studiet”.

 

Key Learnings From Cardiovascular Outcome Trails (CVOT’s) in Diabetes

v/ Professor Oliver Schnell, Ludwig-Maximillians- University, München

Resultater fra CVOT (mål: reduktion af hjerterisiko og på coronarkar):

 • ny viden om behov for ændring af guidelines
 • liraglutid og semaglutid reducerer hjertesygdom markant
 • ifald der er skader på koronarkar, bør SGLT2 inhibitor vælges før GLP 1
 • Metformin er fortsat førstevalg
 • der er ikke forskel ifht mand eller kvinde
 • Ny 2018 ADA/EASD guideline for T2DM er på vej; vil bl.a. anbefale behandling med GLP1 før insulinbehandling

 

Oral Presentations

”The Role of Advanced Nursing i Diabetes in the management of Type 2 Diabetes in Primary Care Setting. Patient and Professional Satisfaction”

v/ Carla Cabré, Barcelona.

Mål: at  evaluere pt. og professionels effektivitet og tilfredshed ved anvendelse af uddannelsesprogram til personer med T2DM

 • sygeplejersker fra sygehuset støtter sygeplejersker i primær sektor ved undervisning af  patienter

Resultat: succes for såvel patienter som professionelle i primær sektor.

 

”Chronic Kidney Disease And Diabetes: Relation Between Depression And Self-Efficacy in Adults Without Renal Replacement Therapy Followes In Outpatient Appointment” T2DM

v/ Mariana Pires, Portugal

Efter ca. 15 år udvikler mange personer med T2DM nyresygdom.

Det er sandsynligt at ældre (oftest mænd), der bor alene, ej er i arbejde og har mindre skolegang udvikler depressive symptomer

Mål: at vurdere om denne patientgruppe er mere udsat for at udvikle depression.

Resultat: det er vigtigt at være obs. på depressive symptomer hos denne patientgruppe for opfølgning, således at pt.s egenomsorg og ansvar for behandlingen vedligeholdes.

 

”Integrating Mental & Physicla Healthcare Using A Structured Approach, in The Diabetic Clinic, Improves Idenfication of Undiagnoses Common Mental Health Problems” (insulinpumpeklinik)

v/ Anna Reid, Department of Diabetes & Endocrinology, London

Personer med diabetes har en højere incidens af angst og depression, hvilket kan påvirke deres evne til egenomsorg.

Mål: ved hjælp af spørgeskema, udfyldt i venteværelset inden samtale med behandler, at vurdere og bedømme hyppigheden af henvisning af personer med mentale problemer

Resultat: 20% af brugerne i insulinpumpeklinikken havde symptomer på depression og/eller angst. Ved anvendelse af skemaet kan der blive taget hånd om det ukendte behov.

 

Type 2 and Gestationel Diabetes

v/ Judith Parsons, Research Fellow at the Faculty of Nursing, Midwifery an Palliative Care at Kings College London

Det er kendt, at kvinder der udvikler Gestationel Diabetes  (GDM) har en større risiko for at udvikle T2DM.

I England er der sket en udvikling på ca. 3% over de sidste 9 år. Risikoen for GDM er: ved overvægt er x 2, ved fedme x 4 og svær fedme x 8.

Et kvalitativt studie til undersøgelse af kvinder’s erfaring med faktorer, der påvirker adfærd og livsstilsintervention efter GDM, blev gennemført.

Semi-strukturerede interviews og fokusgruppeinterviews af 35 kvinder, der viste:

 • en stærk følelsesmæssig respons/stress til GDM som indikerede at erfaringer under graviditeten, kunne påvirke deres opmærksomhed på diabetesrisiko efter fødslen (ex. choktilstand, angst, krise, uvidenhed)
 • der var meget fokus på fosteret, følte sig alene
 • troede at insulinbehandling skulle fortsætte efter fødslen

Efter fødslen:

 • følte sig traumatiserede
 • fokus på den nyfødte ej på mor
 • følte skyld og bekymring for hvad de havde overført til barnet

Efterspørger:

 • viden om forebyggelse af T2DM
 • italesættelse af følelser
 • fokus på kvinden, individuelle livsstilsintervention med inddragelse af hele familien

Der er planlagt pilotstudie med 60 kvinder med fokus på/ indeholdende følgende: motion, 5 konsultationer, aktivitetsmåler, website og brug af ”WhatsApp”.

Talte bl.a. med Pascale Ustar, hollandsk sygeplejerske, der arbejder med voksne diabetikere på øen Aruba i Caribien.

Øen har 150.000 indbyggere, 2 diabetessygeplejersker til såvel indlagte som ambulante patienter (ca. 1000). De anvender insulinerne: Levemir, Lantus, Tresiba og NovoRapid. Ingen patienter med insulinpumpe.

Gestationel Diabetes behandles oftest med diæt.

Diætister anbefaler ofte flere kulhydrater end i de hollandske guidelines (Pascale følger de hollandske guidelines).

 

Alle webcasts bliver oploadet på www.fend.org

 

FEND 2019 bliver afholdt i Barcelona.

Det er meget berigende at høre faglige indlæg og sidst men ikke mindst den faglige sparring såvel nationalt som internationalt.

Tak til ”Det faglige Selskab for Diabetessygeplejersker” for bidrag, der gjorde det muligt for mig at deltage i FEND.