Repræsentationer

Medlemmer af FS Diabetes deltager i arbejdsgrupper fx nedsat af Sundhedsstyrelsen, samt i forskellige netværksgrupper og Dasys

Styregruppen for vidensbro på diabetes området i Sundhedsstyrelsen

FS Diabetes er repræsenteret med næstformand Nina Johansen fra Endokirnologisk afdeling, Næstved sygehus

 

ANBEFALINGER FOR MÅLRETTET OPSPORING AF TYPE 2-DIABETES I KOMMUNERNE

FS Diabetes er repræsenteret med bestyrelsesmedlem Hanne Hegedys fra Lejre kommune og FS Diabetes medlem Lisa Holm Rasmussen fra Odense Kommune.