SIG for Diabetes Teknologi

Interessegruppe under FS Diabetes, hvor fokusområdet er særlige sygeplejefaglige emner relateret til Diabetes Teknologi

kommissorium_for_diabetes_teknologi.pdf

Formand/tovholder for gruppen: 

Pernille Klok Andresen                         

Peka@odense.dk 

Tlf.: 21315692 (arbejde) 

Vidensansvarlig diabetessygeplejerske, Odense Kommune 

 

Liselotte Sunesson 

liselotte.sunesson@outlook.dk 

Diabetesspecialist Guldborgsund Kommune og Sakskøbing Lægehus 

 

Nanett Nielsen 

Nanetnielsen@gmail.com 

Hjemmesygeplejerske og diabetesansvarlig, Greve Kommune 

 

Wojciech Sztypka  

wojciech.sztypka2@rsjd.dk 

Tlf.: 7636 0483 (arbejde), Tlf.: 2287 0858 (privat) 

Endokrinologisk Amb., Kolding Sygehus