Skyld, skam og stigmatisering hos personer med type 2 diabetes

SIG gruppen for type 2 diabetes har arbejdet med og undersøgt fænomenerne skyld, skam og stigmatisering hos personer med type 2 diabetes.

SIG gruppen for type 2, har læst flere videnskabelige artikler omkring emnet og udarbejdet et dokument der opsumere det de har fundet frem til.


Læs mere her:  skyld_skam_og_stigmatisering_final_1.pdf