Generalforsamling

Her vil komme dokumenter fra tidligere og til kommende generalforsamling

Generalforsamling 2017 afholdes på Hotel Kolding Fjord den 31. oktober 2017

Senest 14 dage før vil dagsorden samt beretning være at finde her på siden

 

Anette Pedersen
Fomand