Kompetencekort

Nu udkommer de nationale kompetencekort til erfarne operationssygeplejersker snart. Kortene præsenteres ved den kommende kongres til oktober.

Herunder er de 9 kompetencekort for uerfarne operationssygeplejersker. De er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af operationssygeplejersker på tværs af landet.

NYT. Da kompetencekortene er nationale, giver det mening, at have et fælles bevis/diplom. Find det her på siden.

Har du spørgsmål til implementering af disse kort, ønsker til indholdet eller noget helt tredje modtager vi meget gerne dette på mail til en fra bestyrelsen.

 

Kortene og litteraturen er senest revideret i januar 2017.

Forord kompetencekort FSOP.pdf

Bevis kompetencekort 1-9 national.

1 aseptik og hygiejne herunder påklædning og genbehandling

2 klargøring af operationsstuen.pdf 

3 modtagelse af operationspatient.pdf

4 dokumentation og kvalitetssikring.pdf

5 Biologisk materiale.pdf 

6 lejring forflytning og hypotermi.pdf 

7 steril assistance peroperativt.pdf

8 usteril assistance.pdf

9 etik.pdf

Bevis Region H.  FSOP bevis Region H FS OP Region H bevis

Her er kompetencekortene til de erfarne operationssygeplejersker:

National klinisk kompetencevurdering for erfarne operationssygeplejersker.pdf

En særlig interessegruppe - S.I.G. -  har fornøjelsen af at præsentere kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker i Danmark.

Kortene tager udgangspunkt i Region Hovedstadens kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker og er revideret og gjort nationale. Kortene  bliver præsenteret på kongressen 28-29 oktober.

Gruppen bestod af 10 medlemmer og alle landets regioner var repræsenteret. 

Gruppen bestod af:

Fra region Sjælland, Lene S Rasmussen, Mette F Andersen

Fra region Nord, Marianne Ovesen, Jeanne K Kroge

Fra region Midt, Anette Viftrup

Fra region Syd, Cellina M Bjørn, Rikke Pia B Andersen

Fra region H, Monica K Dalsgaard, Sidsel Nikolajsen, Elisabeth Holbæk