Kompetencekort

De nationale kompetencekort til erfarne operationssygeplejersker findes her på siden. Kompetencekort til de uerfarne operationssygeplejersker er under revision. Arbejdet forventes færdigt foråret 2021. 12 operationssygeplejersker fra alle landets regioner deltager i arbejdet. Se navnene her på siden.

Kompetencekort til de uerfarne revideres i 2020/21. Arbejdsgruppen består af:

 • Marianne Ovesen
 • Jeanne Koustrup Kroge
 • Sanne Skovgaard Knudsen
 • Mette Snedker Grøndahl :
 • Malene Degn Frederiksen
 • Lene Skaaning Rasmussen
 • Cellina Maj Eline Bjørn
 • Janne Grevsen
 • Anette Viftrup
 • Mathilde Johanne Bennebo
 • Louise Splittorff
 • Elisabeth Holbæk

Pga. Corona foregår revisionsarbejdet nu virtuelt, men vi arbejder videre.  Arbejdet fortsætte ind i foråret 2021.

Her ser du de gældende kort:

Forord kompetencekort FSOP.pdf

Bevis kompetencekort 1-9 national.

1 aseptik og hygiejne herunder påklædning og genbehandling

2 klargøring af operationsstuen.pdf 

3 modtagelse af operationspatient.pdf

4 dokumentation og kvalitetssikring.pdf

5 Biologisk materiale.pdf 

6 lejring forflytning og hypotermi.pdf 

7 steril assistance peroperativt.pdf

8 usteril assistance.pdf

9 etik.pdf

Bevis Region H.  FSOP bevis Region H FS OP Region H bevis

Her er kompetencekortene til de erfarne operationssygeplejersker:

National klinisk kompetencevurdering for erfarne operationssygeplejersker.pdf

En særlig interessegruppe - S.I.G. -  har fornøjelsen af at præsentere kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker i Danmark.

Kortene tager udgangspunkt i Region Hovedstadens kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker og er revideret og gjort nationale. 

Gruppen bestod af 10 medlemmer og alle landets regioner var repræsenteret. 

Gruppen bestod af:

Fra region Sjælland, Lene S Rasmussen, Mette F Andersen

Fra region Nord, Marianne Ovesen, Jeanne K Kroge

Fra region Midt, Anette Viftrup

Fra region Syd, Cellina M Bjørn, Rikke Pia B Andersen

Fra region H, Monica K Dalsgaard, Sidsel Nikolajsen, Elisabeth Holbæk

SPLINT redskabet:  splintsdk_handbog-2_0.pdf