Kompetencekort

De nationale kompetencekort til erfarne operationssygeplejersker er udkommet. Find dem her på siden. Kompetencekort til de uerfarne operationssygeplejersker skal revideres. Arbejdet er startet februar 2020, og 13 operationssygeplejersker fra alle regioner deltager i arbejdet. Se navnene er på siden.

Den 9 kompetencekort revideres i 2020. Arbejdsgruppen består af:


29xxx

Forord kompetencekort FSOP.pdf

Bevis kompetencekort 1-9 national.

1 aseptik og hygiejne herunder påklædning og genbehandling

2 klargøring af operationsstuen.pdf 

3 modtagelse af operationspatient.pdf

4 dokumentation og kvalitetssikring.pdf

5 Biologisk materiale.pdf 

6 lejring forflytning og hypotermi.pdf 

7 steril assistance peroperativt.pdf

8 usteril assistance.pdf

9 etik.pdf

Bevis Region H.  FSOP bevis Region H FS OP Region H bevis

Her er kompetencekortene til de erfarne operationssygeplejersker:

National klinisk kompetencevurdering for erfarne operationssygeplejersker.pdf

En særlig interessegruppe - S.I.G. -  har fornøjelsen af at præsentere kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker i Danmark.

Kortene tager udgangspunkt i Region Hovedstadens kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker og er revideret og gjort nationale. 

Gruppen bestod af 10 medlemmer og alle landets regioner var repræsenteret. 

Gruppen bestod af:

Fra region Sjælland, Lene S Rasmussen, Mette F Andersen

Fra region Nord, Marianne Ovesen, Jeanne K Kroge

Fra region Midt, Anette Viftrup

Fra region Syd, Cellina M Bjørn, Rikke Pia B Andersen

Fra region H, Monica K Dalsgaard, Sidsel Nikolajsen, Elisabeth Holbæk