Bestyrelsen

Bestyrelsen for FS OP består af:

Christina Als (CA), mail: ca.fssasmo@gmail.com  
Formand, NORNA repræsentant, Facebook administrator, kontaktperson til Tråden

Sidsel Nikolaisen (SN), mail: sn.fssasmo@gmail.com
Næstformand, Sekretær, uddannelsesudvalget, Strategi for implementering af kompetencekort 

Elisabeth Holbæk (EH), mail: eh.fssasmo@gmail.com 
Kasserer, Webansvarlig, S.I.G. kompetencekortgruppen, Strategi for implementering af kompetencekort

Cellina Maj Bjørn (CMB), , mail: cmb.fssasmo@gmail.com 
S.I.G. kompetencekortgruppen, Strategi for implementering af kompetencekort, Bestyrer af sponsorater og Solskinskontoen, Uddannelsesudvalget, Instagram administrator

Eva Juul Nielsen (EJN) mail: ejn.fssasmo@gmail.com  Mobil: +45 24600105
Kontaktperson til udstillerne, PR. og kontaktpersonsordning, Temadagsudvalget

Janni Ulrich (JU), mail: ju.fssasmo@gmail.com
NORNA repræsentant, APP administrator

Mette Misfeldt, (MM), mail: mm.fsop@gmail.com
Uddannelsesudvalget, Strategi for implementering af kompetencekort, Bestyrelsesmedlem i DASYS i Forskningsrådet