Medlemskab af DASYS

FS OP blev pr. 1. jan. 2013 medlem af paraplyorganisationen for de faglige selskaber DASYS.