S.I. Grupper

En S.I.G. (særlig interesse gruppe) har udarbejdet kompetencekort til uerfarne operationssygeplejersker. Kortene anvendes ved oplæring af nyt personale på operationsafdelingerne. Kortene udkom i 2015, referencer blev revideret i 2017 og nu skal kort og referencer revideres i 2020.

En S.I.G kompetencekortgruppe til revision af kortene til de uerfarne Er netop dannet. Vi har første møde i arbejdsgruppen 25 februar 2020. Deltagerne repræsenterer alle regioner.

 

Kompetencekort til de erfarne operationssygeplejersker er udkommet. De kan findes på denne hjemmeside under"kompetencekort"

Gruppen bag kompetencekort for de erfarne operationssygeplejersker var:

Lene S Rasmussen, Næstved

Anette Viftrup, Aarhus UH

Sidsel Nikolaisen, Gentofte Hospital

Monica Kegel Dalsgaard, Rigshospitalet

Rikke Pia Bendorf Andersen, Svendborg Sygehus

Mette F Andersen, Nykøbing F

Cellina Maj Bjørn, OUH

Jeanne Kroge, Aalborg

Elisabeth Holbæk, Rigshospitalet

Den tidligere S.I.G Kompetencekort for nyansatte operationssygeplejersker fra 2015: 
 

Find dem under fanen Kompetencekort

Gruppens medlemmer for de første kort til uerfarne var

Rikke Kvist Andersen 
Operationssygeplejerske plastikkirurgisk OP OUH

Laila Frederiksen                 
Uddannelsesansvarlig OP Slagelse Sygehus

Lena Ploug
Leder dagkirurgisk center Esbjerg Sygehus

Aase Rauff                     
Kvalitetskonsulent Central OP Svendborg SGH

Elisabeth Holbæk                                   
Klinisk vejleder Thorax OP RH

Mette Falk Andersen  
Udviklingssygeplejerske, OP Nykøbing Falster SGH

Lene Rasmussen           
Klinisk undervisende, OP Næstved Central SGH

Anette Pedersen  
Formand FS SASMO, afsnitsledende sygeplejerske Ort.OP AAUH

 

Definition på S.I. Gruppe

En S. I. Gruppe under FS OP er en gruppe af sygeplejersker med lokal eller landsdækkende repræsentation som ønsker at arbejde med et specielt interessefelt (S.I.) indenfor FS OP's interesseområde og som opfylder formålet med FS OP ved:

  • at fremme det kollegiale sammenhold mellem sammenslutningens medlemmer,
  • at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver,
  • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser, inden for interessefeldet
  • at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde,
  • at at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling,
  • at fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige sammenslut- ninger indbyrdes

Retningslinier for oprettelse af en S.I. Gruppe

En S.I. gruppe kan bestå af 4 - 8 medlemmer. Alle gruppens medlemmer skal være medlem af FS OP. S. I. gruppen arbejder selvstændigt under FS OP's bestyrelse men refererer til bestyrelsen. Gruppen konstituerer sig selv med formand og sekretær, og gruppen varetager selv de praktiske opgaver i forbindelse med arbejdet i en S. I. gruppe. Der kan fra FS OP søges om økonomiske midler til oprettelse og drift af en S. I. gruppe. Ansøgning herom fremsendes til bestyrelsen for FS OP. S. I. gruppen skal arbejde ud fra formålsbeskrivelsen for FS OP, som er beskrevet under definition af en S. I. gruppe.

FS OP's krav til S.I. Grupper

Det er et krav fra FS OP at retningslinierne for S. I. grupper overholdes. Der skal fra formanden for den enkelte S. I. gruppe årligt fremsendes en årsberetning med en beskrivelse af de aktiviteterne der har været i gruppen samt en beskrivelse af hvilke aktiviteter der ønske igangsat på kort og lang sigt. Årsberetningen skal være fremsendt til formanden for FS OP senest 1 måned inden den årlige generalforsamling i FS OP. Årsberetningen vil derefter indgå som en del af formandens beretning på FS OP's generalforsamling. Ligeledes skal der fremsendes regnskab til kassereren for FS OP over de økonomiske midler der er stillet til rådighed for gruppen fra FS OP. ​​​