Velkomstfolder

Vi ønsker dig velkommen i FS OP

FS OP blev stiftet i 1975, dengang FS 02 og senere Fs SASMO, og er et faglig selskab for operationssygeplejersker.
Ethvert medlem, som arbejder på en afdeling i FS OP regi  kan stille op som kandidat til bestyrelsen.

  velkomstfolder_11_2018.pdf

Formål 

 • at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer.
 • at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelses- og arbejdsmæssige opgaver.
 • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser
 • at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende arbejdsområder i FS OP regi.
 • at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling.
 • at fremme det tværfaglige samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdes.

 
Medlemsfordele

FS OP kongres og temadage

Der afholdes årligt en kongres af høj faglig kvalitet samt speciale relevante temadage. Du har som medlem af FS OP førsteret  som deltager i forhold til ikke medlemmer. 

FS OP Kongreslegater

Du har mulighed for at søge om at deltage i lodtrækningen om  FS OP kongreslegater  

FS OP  temadagslegater 

Du har ligeledes mulighed for at deltage i lodtrækning om  legater til hver temadag FS OP arrangerer hvert år.
 

Legater

FS OP’s bestyrelse er med til hvert år at uddele sammen med firmaer hvis produkter er relevante for vores område.  
Du har mulighed for at realisere dine drømme studierejse og andre faglige tiltag ved, at ansøge om økonomisk støtte gennem:

 • 3M studie-rejselegat
 • Mölnlycke’s Klinidrape studie-rejselegat
 • Gunner Engstrand
 • Hartmann
 • FS OP’s studie-rejselegat

Der findes en vejledning på selskabets hjemmeside. Denne vejledning er til for at hjælpe dig, når du skal ansøge om økonomiske midler til f.eks. kursus, kongres eller studiebesøg af kortere eller længere varighed.

Vejledningen indeholder ikke konkrete oplysninger om, hvad der skal stå i din ansøgning. Det vil altid være op til dig selv at formulere ansøgningen, således at den bliver personligt fra dig.
 

Solskinskontoen

Alle medlemmer af FS OP, som har været medlem i et år, og som ikke er i kontingentrestance, kan søge økonomiske midler.
Man kan søge som enkeltperson eller som gruppe. Der kan søges en gang årligt
Der kan søges til national og international faglig udvikling samt nyskabende aktiviteter, hvor faglig udvikling er en integreret det af nyskabelsen. Til international faglig udvikling/nyskabende aktiviteter, dog maksimalt kr. 1.000.
Søges der til national eller skandinavisk faglig udvikling/nyskabende aktiviteter vil disse ansøgninger have 1. prioritet.

Der kan ikke ydes økonomisk støtte til:
Møder, kurser og kongresser der afvikles nationalt eller internationalt af i forvejen etablerede foreninger eller selskaber.

 

Ansøgning

Der fremsendes en kortfattet ansøgning med oplysninger om:

 • Formål: Hvad søges der til
 • Budget: Hvor meget søges der om
 • Antal: Antal deltagere, heraf medlemmer af FS OP
 • Hvem: Navn, adresse og DSR-medlemsnummer

Ansøgning sendes til næstformanden for FS OP. Svar kan forventes cirka tre uger efter ansøgningen er modtaget.
 

Tråden

Du får FS OP’s medlemsblad ”Tråden”, der udkommer 4 gange om året.
”Tråden” er medlemmernes talerør og heri kan du skrive netop om de ting, som du ”går og arbejder med”. 
Du kan følge med i, hvad der sker både på det nationale og internationale plan indenfor dit arbejdsområde. I ”Tråden” orienterer FS OP’s bestyrelse desuden også om kommende kongresser og faglige tiltag osv.
 

S.I. Grupper

En S.I. Gruppe under FS OP er en gruppe af sygeplejersker med lokal eller landsdækkende repræsentation som ønsker at arbejde med et specielt interessefelt (S.I.) indenfor FS OP’s interesseområde og som opfylder formålet med FS OP ved:

 • at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer
 • at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver
 • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser
 • at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde
 • at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling
 • at fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdesVedtægter for FS OP