Sponsorater

Som medlem af FS OP er der flere muligheder for at søge støtte.

 

På denne side, finder du en vejledning i, at søge de legater, som FS OP er med til at uddele og du finder fundats for de enkelte legater. For alle sponsorater gør det sig gældende, at ansøgningen skal være sponsoratbestyreren i hænde senest d. 1. september kl. 12. Sponsorater ansøgt efter denne deadline vil ikke komme i betragtning.


Specielt for temadagen: Det er muligt hvert år at ansøge om friplads til deltagelse ved den kommende temadag. Ansøgningen sendes til cmb.fssasmo@gmail.com  senest d. 1 april.   De 2 vindere får direkte besked d. 14 april.

I manualen det skal du vide om samarbejder med en virksomhed  finder du alle relevante downloads, fundats og vejledninger.

Vejledning fra DSR ved modtagelse af økonomisk støtte fra industri.

Ønsker du at få uddybet noget, du er i tvivl om, kontakt sponsoratbestyreren.

 

Sponsoratbestyrer

Celina M. Bjørn

mail: cmb.fssasmo@gmail.com

 

Relevante dokumenter

Ansøgningsskema i fs op.

Solskinskontoen

Studie legat Lohmann og Rauscher.pdf

simonsen og weel sponsorat

gm sponsorat