Sponsorater/Legater

Som medlem af FS SASMO er der flere muligheder for at søge støtte.

Vejledning fra DSR ved modtagelse af økonomisk støtte fra industri.

På denne side, finder du en vejledning i, at søge de legater, som FS SASMO er med til at uddele og du finder fundats for de enkelte legater.

I manualen det skal du vide om samarbejder med en virksomhed  finder du alle relevante downloads, fundats og vejledninger.

Ønsker du at få uddybet noget, du er i tvivl om, kontakt legatbestyreren.

 

Sponsoratbestyrer

Eva Juul Nielsen

Mail: ejn.fssasmo@gmail.com

 

Relevante dokumenter

Ansoegningsskema FS SASMO studie/Rejse sponsorat.docx

Fundatsfor FS SASMO kongres sponsorat.pdf

Fundats FS SASMO temadag sponsorat .pdf

Vejledning til studierejse-legater i FS SASMOs regi

Ansøgningsskema - Kongres i FS SASMOs regi

Ansoegningsskema Temadag i FS SASMO regi

Gunner Engstrand ab legat.pdf

Studie legat fra lohmann.pdf

moelnlycke.ppt