Palliation

Gruppen arbejder med udvikling af den basale palliative indsats til patienter med hjertesvigt. Der er flere indsatsområder, såsom identificering af identificering af, hvornår den palliative indsats bør starte.

Der er internationale retningslinjer for udvikling af indsatsen (1). I disse anbefales tidlig palliativ indsats til patienter med hjertesvigt, uddannelse af kardiologiske sygeplejersker til varetagelse af palliation og forskning i emnet. Nationalt er der ligeledes fokus på palliation til patienter med hjertesvigt. Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2011 (2) breder palliationsbegrebet ud til alle patienter med kritisk sygdom og disses pårørende. Det understreges at der er behov for udvikling af den palliative indsats til patienter med andre diagnoser end cancer. 

Hjerteforeningen har på baggrund af en tværsnitsundersøgelse med fokus på hjertesvigtspatientens oplevelse (3) af livet med sygdommen, lavet anbefalinger til forbedringer i behandlingen af hjertesvigt. Heri foreslås blandt andet en tidlig palliativ indsats, bestående af lindring af fysiske, psykiske og sociale symptomer. 
Forsker Karen Marie Dalgaard konkluderer i et systematisk review (4) at der endnu ikke er et valideret og velegnet redskab til identificering af patienten med palliative behov. 

Hjertemedicinsk afdeling i Vejle har som de første i Danmark en overlæge dedikeret til palliation og der er udarbejdet retningslinjer for den palliative pleje og behandling (5). Hvis udvikling og implementering af den palliative indsats til de kardiologiske patienter skal lykkes, er erfaringen fra Vejle, at følgende forhold har stor betydning:

  • Undervisning i palliation og nye tiltag til både læger og sygeplejersker, på morgen møder, personale møder og o.l. 
  • Synlige tovholdere, både læger og sygeplejersker, der går forrest og fungerer som sparringspartnere for kolleger i forhold til spørgsmål om konkrete palliativ problemstillinger
  • Tværfaglig forankring af palliative tiltag
  • At viden og dokumenter er nemt tilgængelig, (retningslinjer der indeholder links til relevante dokumenter)
  • Vigtigt at både læger og sygeplejersker har stor viden om muligheder og tilbud til den terminale patient og dennes pårørende.

I gruppen mener vi at patienter med hjertesvigt skal sikres og tilbydes palliative tiltag af den højeste kvalitet. Vi har god mulighed for dette idet vi har patienterne i forløb gennem hele deres sygdom, fra diagnose, gennem behandling til død. Der er heldigvis en del fokus på emnet blandt danske forskere og SIG gruppen har store forventninger til fremtiden.


Kontaktpersoner

Sygeplejerske Elin Fredsted Pedersen, Sygehus Lillebælt, Vejle
Sygeplejerske, Studerende Master i klinisk sygepleje Berit Falkesgaard Nørgaard, regionshospitalet Horsens
Sygeplejerske, SD Vivi Lindeborg Nielsen, Aalborg Universitetshospital.  

 

Kilder

1. Jaarsma T, et al. 2009. ”Palliative care in heart failure: a position statement from the palliative care workshop of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology”. Kan findes på:
 http://www.escardio.org/communities/HFA/Documents/hfa-palliative-care-st...
2. Sundhedsstyrelsen 2011. ”Sundhedsstyrelsens retningslinjer for palliativ indsats”. Kan findes på: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/79CB83AB4DF74C80837BAAAD55347D0D.ashx

3. Hjerteforeningen 2014. ”Livet med hjertesvigt – en tværsnitsundersøgelse”. Kan findes på:http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/Rapporter/Livetmedhjertesvigt2014/

4. Dalgaard K.M. et al: ”Early integration of palliative care in hospitals: A systematic review on methods, barriers, and outcom.” Palliat Support Care 2014 Mar 13:1-19. Epub 2014 Mar 13.

5. Sygehus Lillebælt retningslinjer for den palliative indsats. Findes på:http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/dokument299286.htm 


Supplerende litteratur

Hasselkvist, B. (2010) ”Hvordan beskriver kardiologiske sygeplejersker deres forståelse og erfaringer med palliativindsats til hjerteinsufficeinspatienter”; Aarhus Universitet 2010;

Tind Nielsen, K. & Raunkiær, M. (2014) ”Palliativ indsats til ældre med kronisk hjertesvigt”; Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies; Vård i Norden vol. 34 no. 2 pp. 38-43.

Strachan, P; Joy, C.; Costigan, J & Carter, N. (2014) ”Development of a practice tool for
community-based nurses: The Heart Failure Palliative Approach” European Journal of
Cardiovascular Nursing: Journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society og Cardiology, vol. 13, no.2, pp. 134-141.