SIG-AKS og rehabilitering

I netværksgruppen ønsker vi at have et udviklingsforum, hvor vi kan tage aktivt del i at udvikle kvaliteten af sygeplejen til AKS patienter/borger, specielt i forhold til patienternes/borgernes rehabiliteringsforløb.