Formål

SIG Palliation gruppens formål:

  • At skabe fokus på den palliative sygepleje og indsats til patienter med hjertesygdom samt udvikling af sygeplejen nationalt.

  • At højne kvaliteten af den palliative sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter, således at et højt sygeplejefagligt niveau bibeholdes nationalt.

  • At tage aktivt del i at udvikle den palliative sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter på landsplan.

  • At skabe interesse/ekspertgrupper inden for palliativ sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter - både i de akutte forløb, men også i de længerevarende forløb.

  • At udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer nationalt og internationalt, som kan forbedre den palliative sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter.

  • At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser 

  • At samarbejde om kliniske retningslinjer og forskningsprojekter indenfor sygeplejen til kardiologiske, og karkirurgiske og thoraxkirurgiske patienter og klienter  


                                                                               logo_pall_810