SIG-palliation

SIG Palliation – en speciel interessegruppe, for dem der har interesse i palliation til hjertepatienter. SIG gruppe er etableret i 2016, og består af 8 sygeplejersker fra Jylland og Sjælland. Men mangler 1-2 sygeplejersker fra Fyn – er det dig?

På denne side vil du løbende finde oplysninger om:

Sidste nyt fra SIG Palliation

  • Temaer og problemstillinger som gruppen arbejder med.

  • Arbejdsgrupper, råd og lignende som medlemmer af SIG-palliation deltager i.

  • Aktiviteter som SIG–Palliation arrangerer.

  • Medlemsliste

  • Årsberetninger

Gruppen består pt. af 8 sygeplejersker fra hhv. Jylland og Sjælland, men for at blive mere bredt og nationalt repræsenteret, søges flere medlemmer - dog ikke fra samme afdeling.

Der skal påregnes møder 3-4 gange om året, samt evt. deltagelse på Landskursus.

Næste møde foregår i København torsdag d 8. Sept. 2016

Hvis det har fanget din interesse, så kontakt gruppen formand Vivi på Vln@rn.dk


 

Gruppens Formål:

At skabe fokus på den palliative sygepleje og indsats til patienter med hjertesygdom samt udvikling af sygeplejen nationalt.

At højne kvaliteten af den palliative sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter, således at et højt sygeplejefagligt niveau bibeholdes nationalt.

At tage aktivt del i at udvikle den palliative sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter på landsplan.

At skabe interesse/ekspertgrupper inden for palliativ sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter - både i de akutte forløb, men også i de længerevarende forløb.

At udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer nationalt og internationalt, som kan forbedre den palliative sygepleje til Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske patienter.

At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser 

At samarbejde om kliniske retningslinjer og forskningsprojekter indenfor sygeplejen til kardiologiske, og karkirurgiske og thoraxkirurgiske patienter og klienter