Tidsskrift

Cirkulation - FS K&T's elektroniske tidsskrift udgives primo september, januar og maj måned

Cirkulation

Cirkulation sendes til medlemmer pr. mail - og kan findes på hjemmesiden via linket i boksen her på siden.

Alle opfordres til at sende indlæg. Vejledning til hvordan indlæggene rent teknisk skal se ud finder du nedenfor. 

Indlæg til Cirkulation sendes pr. e-mail til redaktør Mette Kirstine Wagner: mette.kirstine.wagner@regionh.dk

Deadline januar udgaven; 10. december
Deadline maj udgave; 10. april
Deadline september udgaven;  10. august

Manuskriptguide_Cirkulation.docx  

Hvis man er i tvivl om noget eller blot kunne tænke sig noget sparring, er man velkommen til at kontakte redaktøren.

Indlæg til tidsskriftet honoreres ikke.