Vidensbank

Her samler vi relevante artikler, links og andre ressourcer.

Posters på landskurset

Vi vil i bestyrelsen rigtig gerne medvirke til vidensdeling. En god måde at vidensdele i ind- og udland kan være via. posters.  I et forsøg på at fremme udarbejdelsen af posters, har vi de sidste år opfordret til, at man har en posters med på landskurset.

Vi hænger os ikke i, om din poster er opsat og lavet på den helt "rigtige" måde. Vi vil istedet meget hellere se hvad du har at fortælle os.  Posteren skal ikke nødvendigvis handle om stomi. Hvis du har brug for vejledning eller inspiration til at lave din poster, er du velkommen til at kontakte formanden for bestyrelsen. Du kan endvidere søge legat i foreningen hvis du har brug for økonomisk hjælp til at lave din poster. 

Har du en poster, du gerne vil have med på landskurset, skal du give besked til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før landskurset 

Se eksempler på posters fra de sidste år under: "inspiration fra dine kollegaer"

         

Inspiration fra dine kollegaer

Herunder kan du se links og referencer til spændende artikler og bøger som dine kollegaer anbefaler dig at læse.

> Bliv inspireret

Har du læst en artikel du syntes andre skal læse?

Har du gang i et spændende projekt e.lign. vi andre kan blive inspireret af?
Giv da gerne besked til webredaktør plne@regionsjaelland.dk

 

Samarbejde med industrien

I November 2014 er der trådt en ny lov i kraft vedrørende sundhedspersoners samarbejde med industrien. 

Nedenfor er der et link til pjecen: "Det skal du vide", hvor du kan læse om de nye tilknytningsregler. Vær speciel opmærksom på punkterne: "Hvilke typer tilknytning - sponsorat til et fagligt arrangement i udlandet" og "omfattede virksomheder"

Pjece - Det skal du vide

Her kan du endvidere se de sidst reviderede samarbejdsaftaler mellem FS og Industrien.

Samarbejdsaftale mellem fagligt selskab og industrien nov 2016

Hver andet år afholder bestyrelsen et møde med repræsentanter for industrien. Det sidste referat fra 2016 kan læses her.

referat fra møde mellem industrien og fagligt selskab for sygeplejersker i stomiplejen 

 

Stomiklinikker i Danmark

Her finder du kontaktinformationer til stomiklinikker i Danmark og på Færøerne:

> Gå til siden - klik her

 

Bevilling af stomihjælpemidler

Er du i tvivl om hvordan lovgivningen er på hjælpemiddelområdet og dermed bevillingen af stomihjælpemidler kan du læse mere her:

www.retsinformation.dk Serviceloven § 112

ministerialtidende 2011 

Se endvidere Dorte Sylvestersens indlæg fra landskurset 2016.  

 

Værdien af et bredt udvalg af stomihjælpemidler: 
copenhagen-economics-2016-vaerdien-af-et-bredt-udvalg-af-stomihjaelpemidler.pdf

 

 

Videreuddannelse til stomisygeplejerske

Overvejer du at tage videreuddannelse til stomisygeplejerske?

Dette er der flere muligheder for. 

Her er inspiration fra stomisygeplejersker der har taget uddannelsen i hhv. Norge, Sverige og Australien

Stomiuddannelsen i Australien. Fjernstudie 

Stomiterapeut Sverige

Stomiterapeut uddannelsen i Bergen

 

Diplomuddannelse for sygeplejersker der arbejder med stomi

http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/forloeb-for-mennesker-med-stomi

 

Nordiske stomistandarder

Nordisk stomistandard prae-op

Nordisk stomistandard prae-op

Nordisk stomistandard post-op 

Nordisk stomistandard seksualitet

 

Materiale fra landskurser

FS stomi Landskursus   

 

Informationsmateriale til print

Pouchoperation

Information om pouch A4
Information om pouch A5

Stomi og kemoterapi

Stomi og kemoterapi A4
Stomi og kemoterapi A5

Ileostomikost

Ileostomi og kost A4
Ileostomi og kost A5

Irrigation

Irrigation A4
Irrigation A5 

Konveksitet

Konsensus beslutning om konveksitet