Bestyrelsen

Her kan du se hvilke sygeplejersker, der er valgt til bestyrelsen. Du kan ligeledes se kommende bestyrelsesmøder og tidligere referater.

Formand

Vibeke Hejgaard Nielsen
Sundhedsplejerske og Sundhedsfaglig Koordinator

Hvidovre Hospital, Familieambulatoriet
Kettegårds allé 30, 2650 Hvidovre

Tlf. nr.: 29426630
Mail: vibeke.hejgaard.nielsen@regionh.dk

Job: 
Sundhedsplejerske og Sundhedsfaglig Koordinator, Familieambulatoriet Hvidovre Hospital
Uddannet sygeplejerske 1981 og sundhedsplejerske 1994
Tillidsposter: 
Formand i FSGOS, været med i FSGOS´ bestyrelse i flere år, samt 4 år som bestyrelsesmedlem i Nordisk Marcé. 
Beskriv dig selv med tre ord: 
Engageret, kreativ og udviklingsorienteret
Funfact: 
Spiller saxofon i Publikumsorkesteret – vil gerne lære at spille et nyt instrument hvert år – jeg ejer en jokulele, flere blokfløjter, guitar, klaver, tamburin og en altsax.
Hvorfor er du engageret i FSGOS ?: 
Fordi jeg gerne vil bidrage til udvikling af vores fagområde. Jeg bliver tændt fagligt af at indgå i et fællesskab med andre sygeplejersker, og udveksle viden om vores fagfelt. Min hovedinteresse ligger på den tidlige opsporing og indsats på det perinatale område i forhold til sårbare familier, så vi fremmer en tryg tilknytning i familien og forebygger relationsforstyrrelser og omsorgssvigt. 
Hvad har for du nylig gjort for at handle/skabe forandring i dit fag? 
1.    Udarbejdet en vejledning til triagering og pleje af sårbare familier på barselsgangen
2.    Etableret gruppeforløb for gravide med angst og depression ift. forældredannelse. 
3.    Er ved etablere en lignende gruppe for gravide med skizofreni og bipolær lidelse i samarbejde med spædbørnspsykiatrien i Region H
 

Bestyrelsesmedlem

Dorrit Vizel-Schwartz
Udviklings- og projektsygeplejerske.
Herlev Hospital.

Job: 
Udviklings- og projektsygeplejerske på Herlev Hospital.
Uddannet i USA som sygeplejerske i 1994, og jordemor i 2014, konverteret til sundhedsfaglig kandidat (Masters of Science in Nursing and Midwifery) i 2014 i Danmark.
Tillidsposter: 
Bestyrelsesmedlem i FSGOS 2021-nu, repræsentant for FSGOS i arbejdsgrupperne for de kliniske retningslinjer om ’Etablering af amning efter fødsel’ & ’Stramt tungebånd’.
Medlemskaber: 
FSGOS, DACLC & Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling & forskning.
Beskriv dig selv med tre ord: 
Positiv, reflekterende og nysgerrig
Fun facts: 
Jeg er Hatha & Yin yoga instruktør
Hvorfor er du engageret i FSGOS?: 
Jeg brænder for udvikling og forskning i sundhedssektoren og mener vidensdeling og engagement er essentielt til mit virke. Sparring mellem fagfolk i FSGOS samt vidensdelingen har været et vigtigt indspark i min dagligdag som sygeplejerske. 
Hvad har for nylig gjort at du følte du var nødt til at handle/skabe forandring? 
Usammenhængende patientforløb i et ofte fragmenteret sundhedsvæsen har gjort at jeg ønskede at skabe forandring. Jeg søgte derfor penge til et projekt om at Bygge Bro mellem sektorer. Projektet handler om at skabe bro mellem barselsgangen og sundhedsplejen. Her optimeres patientforløb med amning i fokus. Ved hjælp af forbedret kommunikation udskrivelse, samt temadage mellem sundhedsplejen og barselsgangen mhp. at tydeliggøre hvem vi er og sammen finde løsninger til de problemer vi oplever. Dette har ført til et udvidet projekt om forbedrede patient forløb på tværs af sektorer på Herlev Hospital, mellem jordemorkonsultationerne, fødegangen, barselsgangen, neonatal og sundhedsplejen, med amning som markør for det gode patientforløb, og med ensartet vejledning i fokus.

 

Bestyrelsesmedlem

Louise Prahl Bårris
Sygeplejerske
Barselsafsnittet, Kolding Sygehus.

Job: Uddannet sygeplejerske på Københavns Sygeplejeskole 2007
Barsels/svangre afsnittet Riget, 2007-2010
Gyn/svangre afsnittet, Kolding 2010-2012
Barselsafsnittet, Kolding 2012-

Tillidsposter: 
Bestyrelsesmedlem i FSGOS 2021-
Lokal TR 2012-
FTR 2016-
Kredsbestyrelsesmedlem DSR Kreds Syd 2017-
Beskriv dig selv med tre ord: 
Initiativrig, uhøjtidelig, nysgerrig (på tingenes sammenhæng)
Funfact: 
Elsker alt med havet; havbad året rundt, SUP (stand up paddle) og brætsurf v. Cold Hawaii eller den Sydfranske kyst. 
Hvorfor er du engageret i FSGOS ?: 
Fordi jeg interesserer mig for udviklingen af vores fag, da jeg mener det blandt andet er måden vi løfter vores løn og vilkår på. 
Hvad har for du nylig gjort for at handle/skabe forandring i dit fag? 
1.    Lavet høringssvar til den nye fødeplan
2.    Været med til at forhandle en beredskabs- og fleksibilitetsaftale på plads for sygeplejerskerne på Sygehus Lillebælt.
3.    Været i pressen omkring forholdene for sygeplejerskerne på landets sygehuse.

 

Beretninger

 

Bestyrelsen afholder 4 - 5 møder årligt

Planlagte møder:

Generalforsamling den 19. maj 2021. Se arrangement og tilmelding

 

Referater af afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger:

Referat af Bestyrelsesmøde 6-5-2019

Referat af bestyrelsesmøde 12.09.18 - 13.09.18, arbejdsweekend

Referat af bestyrelsesmøde 10. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. november 2017

Mangler referat fra d. 29. august 2017

Referat af bestyrelsesmødet afholdt d. 28. - 29. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 13. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 21.november 2016

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 1. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 2. maj 2017

Referat af generalforsamling afholdt d. 3. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 27. maj 2017