Om FSGOS

Læs mere om FSGOS og selskabets visioner

12 gode grunde til at være medlem af FSGOS

 1.  Nyhedsbrev 4 gange årligt
 2.  Spændende Landsseminar hvert år, hvor du får 1100 kr. rabat, hvis du er medlem
 3.  Et fællesskab med aktive medlemmer og en bestyrelse der kæmper for en fælles sag
 4.  Mulighed for netværksdannelse samt sammenhold mellem gynækologiske og/eller obstetriske sygeplejersker
 5.  Et fagligt fællesskab med sygeplejersker inden for dit speciale
 6.  Erfaringsudveksling med sygeplejersker inden for dit speciale
 7.  En finger på pulsen og opdateret viden indenfor dit speciale
 8.  En tæt dialog med bestyrelsen og DSR om fagets og specialernes udvikling
 9.  Repræsentation i Sundhedsstyrelsen og andre landsdækkende råd
 10.  Mulighed for at søge om uddannelsesstøtte, der bliver uddelt hvert år
 11.  Mulighed for at søge opdaterede informationer gennem vores hjemmeside og på vores Facebookside
 12.  Det koster kun 300 kr. årligt at være medlem af FSGOS

 

FSGOS' visioner

I FSGOS arbejder vi for at øge kendskabet til den nyeste sygeplejefaglige udvikling indenfor det gynækologiske og obstetriske speciale, styrke videndeling mellem hospitaler og afdelinger landet rundt samt være aktivt deltagende i den sundhedspolitiske debat indenfor vores område.

Vi opdaterer selskabets visioner hvert 3. år. Du kan læse de nyeste visioner ved at trykke på nedenstånde link.

FSGOS Visioner