Uddannelsestøtte

Her kan du søge om uddannelsesstøtte gennem FSGOS samt få yderligere information om ansøgningskriterierne

Uddannelsesstøtte i FSGOS

Hent ansøgningsskema her:  Ansøgningsskema til uddannelsesstøtte

 

Ansøgningskriterier

Uddannelsesstøtte kan søges til faglige formål, f.eks. kurser, udveksling, kongres, rejser, temadage m.v..

Det skal synliggøres, at der er ydet støtte fra FSGOS, og vi støtter primært udgifter til kursusgebyr og transport. 

Uddannelsesstøtten ydes primært til udgifter i forbindelse med selve det faglige arrangement så som kursusafgift, transport, ophold og lignende. Herunder ikke forplejning.

På hjemmesiden vil vi orientere om, til hvem og til hvilke formål, der er givet støtte. Og her vil ansøgningen også komme til at ligge.

For at kunne opnå uddannelsesstøtte fra Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker skal du som medlem opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være medlem af FSGOS og have været det i mindst 1 år
  • Ansøgningen skal indeholde dokumentation for dine udgifter samt en beskrivelse af den faglige relevans
  • Dokumentation for de udgifter støtten dækker, skal være specificeret og sendes til kassereren med originale bilag
  • Du forpligter dig til at sende et referat fra arrangementet til vores webredaktør senest 1 måned efter arrangementets afholdelse og om muligt give et kort oplæg på næstkommende Landsseminar. Referatet vil efterfølgende blive bragt på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke søge uddannelsesstøtte i FSGOS.

Antal medlemmer der ydest støtte til samt beløb vurderes for hver ansøgning, dog max. 15.000,- kr. pr. år, inklusiv fripladser til Landsseminar. 

Afhængig af økonomien kan der også være år, hvor vi ikke bevilger uddannelsesstøtte.

Ansøgningen returneres til FSGOS' formand Kristina Steenstrup på mail kristina.steenstrup@slb.regionsyddanmark.dk  

I 2017 har følgende søgt og fået uddannelsesstøtte fra FSGOS

Dorrit Vizel-Schwartz har modtaget uddannelsesstøtte til deltagelse i Gold Lactation Online Conference 2017.

Der er ikke uddelt legater i 2016

I 2015 har følgende søgt og fået uddannelsesstøtte fra FSGOS

Gitte Størup har fået støtte til deltagelse i ISUOG Verdenskongres inden for obstetrisk og gynækologisk ultralydsscanning Montreal 2015 

I 2014 har følgende søgt og fået uddannelsessøtte fra FSGOS

Vibeke Amelung har fået 2500 kr i støtte til deltagelse i verdenskongressen i endometriose læs referatet her​

I 2013 har følgende modtaget uddannelsesstøtte fra FSGOS

Hedvig M. Larsen 4800 kr. til ICN i Australien

Helle Frandsen 4800 kr. til ICN i Australien

Der er ikke uddelt uddannelsesstøtte i 2012

I 2011 har følgende modtaget uddannelsesstøtte fra FSGOS

Vibeke Amelung har modtaget 3625 kr. til endometriose kongres i Frankrig.

Inger Juhl har modtaget 5000 kr. til ecco kongres i Stokholm.

Karin Twistmann Hansen har modtaget 714,- kr til inkontinenskongres i Skotland.