Dansk Mikrokirurgisk Selskab

Læs mere om DAnsk Mikrokirurgisk Selskab.

Mikrokirurgi fylder mere og mere i det plastikkirurgiske speciale - og det stiller større krav til sygeplejersker om viden og udvikling inden for mikrokirurgi.

I sidste halvår af 2014 arbejdede bestyrelsen med, at oprette en netværksgruppe omhandlende mikrokirurgi. Desværre var der ikke nok opbakning. Dette skyldes til dels, at mikrokirurgi fortsat kun udføres på fire plastikkirurgiske afdelinger i Danmark. Netværksgruppen er foreløbigt sat i bero. 

Hvis man ønsker, at deltage i en sådan netværksgruppe, kan man rette henvendelse til netværksgruppekoordinator Gitte Henner fra bestyrelse på mail: ghen@regionsjaelland.dk 
 

Bliv medlem af Dansk Mikrokirurgisk Selskab

Sygeplejersker kan blive associeret medlem. 
Associeret medlemskab er primært for ikke lægelige personer som ønsker viden men ikke indflydelse. Associerede medlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen

Prisen er 125 kr/år.

Ansøgning

Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen:

Peter Birkeland, Afdelingslæge
Neurokirurgisk afdeling U 
Odense Universitetshosptial
Mail: peter@birkeland.dk

Ydeligere oplysninger findes på: www.dmks.dk