Dansk Smerte Forum

Dansk Smerte Forum - til udbredelse af kendskab til smerter, smertebehandling og smerteforskning i Danmark.

Viden om smerter og smertebehandling er relevant for alle kirurgiske afdelinger.

På grund af accelererede patientforløb og at patienterne som udgangspunkt behandles ambulant, er det vigtigt at sygeplejersken har en viden om smertebehandling, for at give patienten en god oplevelse. Derfor er det en rigtig dog ide, at melde sig ind i Dansk Smerte Forum, for at udvikle sine kompetencer indenfor smertebehandling.


Selskabets formål

  • at fremme kendskabet til smerter, smertebehandling og forskning i Danmark. 
  • at fremme nationalt og internationalt samarbejde, herunder samarbejde med SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain) / IASP (International Association for the Study of Pain).
  • at afholde videnskabelige møder og forestå undervisning og uddannelse

Medlemsfordele

Som nyt medlem i Dansk Smerteforum (DSF) vil du ca. 3 gange årligt modtage Nyhedsbrevet, der bl. a. indeholder information om kommende møder og kurser.

Der afholdes 2 møder årligt. Forårsmødet (fredag til søndag) afholdes oftest i marts og efterårsmødet afholdes den første lørdag i november. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DSF's årsmøde.

Kontingent

Prisen for medlemskab og for at deltage i DSF's møder og kurser er meget favorable, da DSF er en nonprofit organisation.
Aktuelt udgør kontingentet kr. 250,- pr. år for ordinære medlemmer og kr. 1000,- for medlemmer ansat i industrien.

 

Kontakt

Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis e-mail adresser også findes på hjemmesiden dansksmerteforum.dk/
Vi glæder os til at byde dig velkommen og til din aktive medvirken i Dansk Smerteforum.