DASYS

Læs mere om DASYS.

DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen og fungerer som et fælles fagligt talerør for medlemsorganisationerne på tværs af fagområder.

Formålet er at styrke sygeplejerskers indflydelse på sygeplejens udvikling ved at repræsentere hele sygeplejen med en samlet stemme.