DMG

Dansk Melanom Gruppe

Det er Dansk Melanom Gruppe's målsætning at bedre prognosen for patienter med malignt melanom og skabe basis for videreudvikling af den nationale behandling af sygdommen gennem en landsdækkende standardiseret behandling og registrering af: 

  • en række prognostiske vigtige parametre hos patienterne på diagnose tidspunktet
  • selve behandlingsforløbet
  • sygdomsforløbet efter den primære behandling

Til disse formål er der udarbejdet protokoller med standardiserede retningslinier for registrering af makroskopiske og mikroskopiske parametre på diagnosetidspunktet, af de kirurgiske behandlingsprocedure samt protokol for observation af patienterne efter primær behandling. 

Det er endvidere Dansk Melanom Gruppe's målsætning at stimulere til forskningsaktivitet omkring patienter med malignt melanom såvel på det kliniske som på det eksperimentelle plan inden for ætiologi, epidemiologi og behandling. 

Nærmere info på: Dansk Melanom Gruppe​