Nordisk samarbejde

FS 25 har samarbejde med både det svenske og norske faglige selskab for øre, næse, hals sygeplejersker. Hvert fjerde år afholdes der Nordisk Kongres og værtsskabet går på skift mellem de tre lande. I 2018 blev det afholdt i Helsingør og i 2022 bliver Nordisk Kongres afholdt i Oslo.