ØNH Symposium

ØNH - symposiet afholdes hvert år den første fredag i marts måned. Undtaget er de år, hvor der afholdes Nordisk Kongres. Nordisk Kongres afholdes hvert 4. år og går på skift mellem Danmark, Norge og Sverige. ØNH symposiet 2020 blev afholdt den 6. marts 2020 på Legoland Hotel og Konference i Billund

Kære medlemmer af FS25 

Vi har haft en korrespondance med afdelings- og oversygeplejerskerne landet rundt og på baggrund af denne samt udmeldingerne fra myndighederne omkring pandemiens forventede udvikling, ser vi os desværre nødsaget til helt at aflyse det planlagte virtuelle symposium fredag d. 5. marts 2021. 

Vi vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til de afdelinger, som havde mod på at byde ind med virtuelle indlæg til symposiet i marts. Vi håber, at I vil arbejde videre med jeres projekter og indsatser, og at I vil byde ind igen til det næste eller til et kommende symposium.    

Desværre ser vi efter grundig overvejelse i bestyrelsen heller ingen mulighed for afvikling af et symposium i sensommeren / først på efteråret 2021 (hverken fysisk eller virtuelt), da vi alle steder fra hører om store lokale efterslæb af både patientrettede og  undervisningsmæssige opgaver samt derudover forventninger om, at udsatte forløb mv. skal håndteres henover retsen af året, hvilket både vil minimere muligheden for tilslutning til et symposium, og som også vil give svære muligheder for at arbejde med nye udviklings- og forskningsprojekter mm., der kan blive klar til præsentation. 

Det næste større sygeplejefaglige arrangement i Øre-Næse-Hals-regi bliver:

Nordiske kongres, som afholdes i Oslo d. 5-6 september 2022. 

For at vise vores fortsatte engagement hertil i bestyrelsen, har vi en lille konkurrence i ærmet, så hold øje med vores Facebook side og hjemmesiden i nærmeste fremtid. 

Venlig hilsen  

FS25 Bestyrelse