Om FS ØNH

Læs mere om Fagligt Selskab for Øre - Næse - Halskirurgiske Sygeplejersker.

Om selskabet

Selskabets formål

  • at øge kendskabet til igangværende sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter samt resultater af disse inden for det øre-næse-halskirurgiske speciale.
  • at introducere, diskutere og behandle væsentlige sygeplejefaglige temaer, projekter og forskning inden for det øre-næse-halskirurgiske speciale. - at initiere kontakter på tværs af hospitaler og sektorer.
  • at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer.
  • at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver.
  • at fremme samarbejdet mellem øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker i Danmark og Norden.


Lidt historie

FS 25 blev første gang etableret i 1991 og fungerede frem til 1996. Af forskellige årsager blev sammenslutningen dengang lukket. En ihærdig arbejdsgruppe har fra 1999 - 2004 årligt arrangeret et øre-næse-halssymposium.
På baggrund af den store tilslutning blev der i marts 2004 afholdt stiftende generalforsamling, valgt en ny bestyrelse og FS 25 så igen dagens lys. 
I foråret 2004 besluttede DSR at alle de faglige sammenslutninger fremover skulle kaldes faglige selskaber. I maj 2004 skiftede FS25 derfor navn til Fagligt Selskab for øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker.
 

Symposium

Der er årligt symposium primo marts.


Nordisk samarbejde

Der er etableret et samarbejde mellem Fagligt Selskab for øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker og de tilsvarende faglige sammenslutninger i Norge og Sverige. Fagligt Selskab for øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker tilstræber deltagelse i de nordiske landskurser. I de kommende år vil bestyrelsen arbejde på fortsat at styrke det nordiske samarbejde.