Amputation

Netværksgruppen, som arbejder med patienter der er blevet amputeret, er FSOS' første netværksgruppe, som har eksisteret siden 2008.

Formål

• At højne kvaliteten af sygeplejen til amputationspatienter

• At udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer, som kan forbedre sygeplejen til amputationspatienter

• Være et forum for erfaringsudveksling og gensidig sparring vedr. amputationspatienter

• Udvikle samarbejdet med sygeplejersker med tilsvarende opgaver

• Synliggøre indsatsområder indenfor den ortopædkirurgiske sygepleje til amputationspatienter

 

Næste møde den 3.10.2019 kl. 10 - 15 på Odense Universitetshospital.

Dagsorden her:  dagsorden_ampnetvaerket_03102019.doc

Kontaktperson

Ulla Riis Madsen er kontaktperson i FSOS bestyrelse.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at deltage i netværket, kan du kontakte Ulla på Mail: urm@regionsjaelland.dk

 

 

 

Kommissorium