Amputation

Netværksgruppen, som arbejder med patienter der er blevet amputeret, er FSOS' første netværksgruppe, som har eksisteret siden 2008.

Formål

• At højne kvaliteten af sygeplejen til amputationspatienter

• At udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer, som kan forbedre sygeplejen til amputationspatienter

• Være et forum for erfaringsudveksling og gensidig sparring vedr. amputationspatienter

• Udvikle samarbejdet med sygeplejersker med tilsvarende opgaver

• Synliggøre indsatsområder indenfor den ortopædkirurgiske sygepleje til amputationspatienter

 

National Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer

I april 2020 publiceredes ovennævnte NKR som resultat af et nationalt samarbejde på vegen af FSOS. Retningslinjen kan tilgås via følgende link:  https://app.magicapp.org/public/guideline/nyq8Zn

eller som PDF-version:  nkr_ampguideline_4225-0_4-202005141033.pd

 

NARD - Netværk for Amputations Rehabilitering i Danmark, Danske Bandagister og FSOS, afholdt en tværfaglig konference den 14. juni 2022. 

Læs om to af deltagernes oplevelser her:  Nard tværfaglig amputations konference

 

 

Kontaktperson

Ulla Riis Madsen er kontaktperson i FSOS bestyrelse.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at deltage i netværket, kan du kontakte Ulla på Mail: urm@regionsjaelland.dk

 

 

Kommissorium