Børn

I 2012 opstartede der en netværksgruppe for sygeplejersker, der arbejder med børn med ortopædkirurgiske lidelser.

Formål

  • At højne kvaliteten af sygepleje til ortopædkirurgiske børn ved at udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer.
  •  At være et forum for erfaringsudveksling og gensidig sparring
  •  At medvirke til vidensdeling på landsplan
  • At synliggøre indsatsområder indenfor sygeplejen til ortopædkirurgiske børn
  • At fremme det tværfaglige samarbejde omkring ortopædkirurgiske børn 
Kontaktperson

Kontaktperson fra FSOS bestyrelse er Anette Wulff Christiansen. Har du spørgsmål til netværket eller ønsker du at deltage, kan du tage kontakt til Anette på anette-wulff@rsyd.dk

 

 

Kommissorium