Fod/ankel

Her kan du læse om fod/ankel netværksgruppen.

De vigtige fødder
Foto: Taylor Jacobs, Unsplash

Formål

 • At højne kvaliteten af sygepleje til fod/ankel patienter ved at udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer.

• At være forum for erfaringsudveksling og gensidig sparring

• At medvirke til vidensdeling på landsplan

• At synliggøre indsatsområder indenfor sygeplejen til fod/ankel patienter

• At fremme det tværfaglige samarbejde omkring fod/ankel patienter

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere om fod/ankel netværksgruppen, eller ønsker at blive medlem af gruppen kan du kontakte FSOS bestyrelsens kontaktperson for gruppen:

 Linda Koldsgaard

Mail: Linda.koldsgaard@auh.rm.dk

 

Kommissorium