Knæalloplastikker

Netværksgruppen er en samling af engagerede sygeplejersker, der arbejder indenfor knæspecialet. Vi mødes to gange årligt, hvor vi udveksler erfaringer, viden og sparrer med hinanden. Her finder du kommissorium og referater og kontaktperson i FSOS som kan formidle kontakten til netværksgruppen.

 

Kontakt

Arbejder du med knæpatienter, og ønsker du at være med i netværksgruppen, så kontakt: FSOS repræsentant Susanne Jung Høvsgaard, mail: susanne.jung.hoevsgaard@rsyd.dk 

 

 

 

Aktiviteter:

Invitation til netværksdag for hofte og knæ d. 2.4.2016

Billede fra den fælles hofte-knæalloplastiknetværksdag i Århus, april 2016:

hofte_knae_allo.pdf