Ryg

Rygnetværksgruppen er oprettet i 2014 og består af engagerede sygeplejersker, der arbejder indenfor rygspecialet. Gruppen arbejder for at højne kvaliteten af sygepleje til patienter med ryglidelser.

Formål

  • At højne kvaliteten af sygepleje til rygkirurgiske patienter ved at udvikle, udveksle og søge viden, informationer, erfaringer og ideer
  • At være et forum for erfaringsudveksling og gensidig sparring
  • At medvirke til videns deling på landsplan
  • At synliggøre indsatsområder indenfor sygeplejen til rygkirurgiske patienter
  • At fremme det tværfaglige samarbejde omkring rygkirurgiske patienter 
Kontakt

Kontaktperson i FSOS' bestyrelse er Linda Koldsgaard / Randi Lauritsen jensen

Er du interesseret i at være en del af netværket kontakt: Linda.Koldsgaard@auh.rm.dk