Forespørgsel på opdatering af den nationale kliniske retningslinje for hofteartrose - Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

Sundhedsstyrelsen har fået tildelt midler til at få opdateret eksisterende - og hermed ovennævnte - kliniske retningslinje. For at kunne træffe beslutning om, hvorvidt en opdatering er faglig relevant på nuværende tidspunkt udsendes denne forespørgsel blandt FSOS' medlemmer, om kendskab til ny viden på området.

Oprettet: 23.04.2019

Den oprindelige NKR (udgivet i august 2016) kan læses via Sundhedsstyrelsenshjemmeside på: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/64C2665956B24E7CB624E7FF2E...

Er du interesseret i at vide mere om processen kan du læse mere her:  brev_til_faglige_selskaber_vedr_opdatering_af_nkr_for_hofteartrose.pdf

skriftlig_beskrivelse_af_opdateringsproces.pdf

Til brug for vurdering, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et skema til udfyldelse. I skemaet skal angives,  hvilken ny litteratur I er bekendt med på området, dog uden forventning om, at der er gennemført en systematisk litteratursøgning. Har du in-put vedr. dette, vil vi sætte pris på en mail fra dig inden den 3.5.2019. (Susanne.Jung.Hoevsgaard@rsyd.dk).