Høring over udkast til ny metodevejledning og procesvejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler

Danske Regioners bestyrelse besluttede i november 2019 på baggrund af en ekstern evaluering af Medicinrådet at ændre Medicinrådets metodegrundlag, så vurderinger af nye lægemidler fremover som udgangspunkt skal ske ved brug af kvalitetsjusterede leveår (QALY).

Oprettet: 24.08.2020

Danske Regioner har ansvaret for at udarbejde en ny metodehåndbog. Det sker med sekretariatsbistand fra Medicinrådets sekretariat.

I forbindelse med dette udviklingsarbejde har der være nedsat en følgegruppe under Danske Regioner med deltagelse af repræsentanter fra Danske Patienter, Lægevidenskabelige Selskaber, Lægemiddelindustriforeningen, Amgros og Medicinrådet.

Følgegruppen er løbende kommet med input og har kommenteret på den nye metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler.

Der foreligger nu et udkast til ny metodevejledning og procesvejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler (se mere i nedenstående dokumenter).

 hoering_over_udkast_til_aendring_af_medicinraadets_metode.pdf
dkast_til_metodevejledning_for_vurdering_af_nye_laegemidler_002.pdf
udkast_til_procesvejledning_for_vurdering_af_nye_laegemidler_002.pdf

udkast_til_procesvejledning_for_vurdering_af_nye_laegemidler_002.pdf  Hvis du har eventuelle bemærkninger hertil, kan du sende til dasys@dasys.dk , som derefter vil videresende et samlet høringssvar til Danske Regioner.
Frist for tilbagemelding til et fælles høringssvar: 10.09.2020

Danske Regioner vil på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til, om der skal foretages ændringer i metodevejledningen og procesvejledningen. Herefter vil vejledningerne blive drøftet i den ovenfor omtalte følgegruppe. Endeligt skal vejledningerne forelægges for Danske Regioners bestyrelse.

Metodevejledningen og procesvejledningen for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.