Høring: Udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)

Udviklingsplanen for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er regionernes fælles bud på, hvordan vi i Danmark kan fremtidssikre biobankområdet. Biobankområdet er en hjørnesten i udviklingen af mere målrettet diagnostik, behandling og forebyggelse.

Oprettet: 25.02.2019

DASYS har modtaget denne høring, og vi vil gerne have input fra jer til et fælles høringssvar fra DASYS – fristen er den 11. marts til dasys@dasys.dk

Er du interesseret kan du læse mere her:  udviklingsplan_for_rbgb-_udkast_18_februar_2019.pdf

Oplægget indeholder en vision for konsolideringen af biobankområdet og skal ses i sammenhæng med de andre indsatsområder i den nationale strategi for Personlig Medicin.