National Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer

På vegne af FSOS er ovenstående NKR blevet udarbejdet

Oprettet: 01.05.2020