Nyhedsmail til alle nuværende eller kommende medlemmer af FSOS

På FSOS-bestyrelsens sensommer-seminar den 25.-26. September 2019 diskuterede vi tre store punkter – udover alt det andet.

Oprettet: 10.09.2019

fsos_folder.pdf

1.       Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.

Et af vores bestyrelsesmedlemmer har fået job udenfor ortopædkirurgien, derfor udgår hun af bestyrelsen. Vores suppleant indtræder i stedet som fuldgyldigt medlem, og bestyrelsen er nu repræsenteret med Susanne Jung Høvsgaard og Charlotte Myhre (RSYD), Linda Koldsgaard (RM), Frederikke Ellersgaard og Anna Lea Luxhøj Lundberg (RH), Ulla Riis Madsen (RSJ) og Gitte Zytphen-Adeler (RN).

Vi ønsker at styrke bestyrelsen med nye suppleanter, som frem til næste generalforsamling kan ”være på prøve i FSOS” og finde ud af hvad arbejdet indebærer.

Derfor leder vi med ”lys og lygte” efter potentielle kandidater, som brænder for ortopædkirurgisk sygepleje.

Vi henstiller til oversygeplejerskegruppen samt netværksgrupperne at de hjælper med at sprede budskabet.

Ligeledes vil vi køre en kampagne på Facebook og på FSOS’ hjemmeside.

 

2.       Opmærksomhed på hvad vores medlemmer får for deres kontingent i forhold til at rekruttere flere medlemmer.

Flere sygeplejersker stiller spørgsmålet: hvad får vi for vores kontingent??

Vi oplever at basis-sygeplejerskerne ikke får mulighed for at deltage i de forskellige konferencer.

Vi vil derfor fra 2020 forsøge os med 2 enslydende temadage (én i øst og én i vest) på den måde vil vi kunne minimere transportudgifterne, ligeledes vil vi holde deltagergebyret på et absolut minimum.

Vi vil også henstille til netværksgrupperne, at de, hvis de indbyder eksterne oplægsholdere på deres mødedage (se nedenstående), afholder oplægget om eftermiddagen og inviterer sygeplejersker på eget- og omkringliggende sygehuse til at deltage.

 

3.       Netværksgrupperne – hvordan kan vi styrke dem yderligere i deres arbejde.  netvaerksgrupper_i_fsos_2019.pdf

Vi henstiller til at dagsorden og referat lægges på hjemmesiden, samt at der linkes dertil fra FSOS’s Facebookgruppe for at sprede budskabet om gruppens arbejde.

Ligeledes opfordrer vi til, at der lægges et billede op på FB efter netværksmøderne, samt henvise til at referatet kan læses på hjemmesiden.

OBS! Det er vigtigt at møderne fastlægges minimum 3 mdr. før, for at sikre muligheden for at ønske fri inden vagtplanen fastlåses.

 

Fra bestyrelsens side har vi besluttet at hver netværksgruppe kan søge om tilskud x 1 årligt til en ekstern oplægsholder (max. 2000,- + transportudgifter).

Hvis gruppen er interesseret i at lave en poster omkring nedværksarbejdet, kan der søges økonomi og hjælp til trykning samt hjælp til korrekturlæsning (engelsk).