Udpegning: 2 pladser til dialogmøde 29.8. om specialeplansproces vedr. funktionelle lidelser

Sundhedsstyrelsen ønsker at understøtte bedre patientforløb for patienter med funktionelle lidelser, igennem en række initiativer.

Oprettet: 25.06.2019

DASYS har fået tildelt 2 pladser til dette arbejdsgruppemøde i Sundhedsstyrelsen.

Så, hvis dette har din interesse og du har lyst til at være en del af denne process, er du velkommen til at skrive til formanden for FSOS Susanne Jung Høvsgaard på:  Susanne.Jung.Hoevsgaard@rsyd.dk - inden den 30. juli 2019.

SST skriver bl.a.:

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 en rapport med anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af funktionelle lidelser. Anbefalingerne retter sig imod organisering af udrednings- og behandlingsindsatsen i både primær og sekundær sektor, forebyggelse og rehabiliteringsindsats i kommuner og en indsats for vidensopbygning i de sundhedsfaglige miljøer og uddannelser samt bred information om funktionelle lidelser i samfundet. I forlængelse af dette ønsker Sundhedsstyrelsen at understøtte bedre patientforløb for patienter med funktionelle lidelser, igennem en række initiativer.

Et af disse initiativer er en Specialeplansproces, hvor der oprettes specialfunktioner i relevante specialevejledninger, samt en beskrivelse af hvad der foretages på hovedfunktionsniveau i relation til funktionelle lidelser inden for det enkelte speciale. Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til at rådgive i relation til dette.

Tidsplan og mødedatoer

Der forventes afholdt et møde i arbejdsgruppen og arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2019.

Arbejdsgruppemødet er planlagt til:

· 29. august 2019 kl. 09.30-12.30