Legater & fripladser

Ønsker du at ansøge FSOS om støtte til kongres, til en temadag eller til et projekt? Eller ønsker du, at søge friplads til FSOS konferencen eller en FSOS temadag? Så kig nærmere her på siden. Ansøgning om legat & friplads er kun for medlemmer af FSOS

Ansøg om legater & fripladser

Legat:

Du kan søge økonomisk støtte via et legat ved FSOS, hvis du vil på studietur, til kongres eller lignende, hjemme eller i udlandet. Du kan også søge støtten, hvis du skal afholde en konference/temadag eller hvis du ønsker støtte til et projekt. FSOS uddeler i alt 20.000 kr. om året. Hver legatstørrelse er max er 10.000 kr. 

Der kan kun søges fremadrettet og således ikke til allerede afholdte temadage eller til konferencer, der er afviklet!

Der kan søges to gange årligt.

Ansøgningsfrist er: 15. januar og 15. august.

Læs om betingelser og krav til indhold af ansøgningen i nedenstående ansøgningsblanket: 

Ansøgning til legat FSOS 

 

Friplads:

Du har også mulighed for at søge om friplads til FSOS konferencer og temadage - Ansøgningsfristerne annonceres løbende. 

Vilkår & procedure for ansøgning om friplads til FSOS temadag eller konference:

  • Medlem af FSOS i min. 2 år
  • Skriv en kort motiveret ansøgning til næstformand Linda Koldsgaard, mail adr.: linda.koldsgaard@auh.rm.dk   
  • Ansøgningen skal desuden indeholde: Fulde navn, stilling, arbejdsgiver, privat adresse, telefonnummer samt DSR medlemsnummer.
  • Hvis du får tildelt en friplads, forpligter du dig samtidig til, at skrive et indlæg til hjemmesiden om en af dine oplevelser fra konferencen/temadagen. Dette indlæg skal sendes til Anette Wulff Anette.wulff.christiansen@rsyd.dk senest én måned efter konferencen.