Legater & fripladser

Ønsker du at ansøge FSOS om støtte til kongres, til en temadag eller til et projekt? Eller ønsker du, at søge friplads til FSOS konferencen eller en FSOS temadag? Så kig nærmere her på siden. Ansøgning om legat & friplads er kun for medlemmer af FSOS

Ansøg om legater & fripladser

Legat:

Du kan søge økonomisk støtte via et legat ved FSOS, hvis du vil på studietur, til kongres eller lignende, hjemme eller i udlandet. Du kan også søge støtten, hvis du skal afholde en konference/temadag eller hvis du ønsker støtte til et projekt. FSOS uddeler i alt 20.000 kr. om året. Hver legatstørrelse er max er 10.000 kr. 

Der kan kun søges fremadrettet og således ikke til allerede afholdte temadage eller til konferencer der er afviklet!

Fra 2017 kan søges to gange årligt.

Ansøgningsfristerne for 2018 er: 15. januar 2018 & 15. august 2018.

Ansøgningsfristerne for 2019 er: 15. januar 2019 & 15. august 2019.

Læs om betingelser og krav til indhold af ansøgningen i nedenstående: 

 Ansøgning legat

 

Friplads:

Du har også mulighed for at søge om friplads til ICON konferencen i maj 2019 - Ansøgningsfristen er 15. januar 2019.

Vilkår & procedure for ansøgning om friplads til FSOS temadag eller konference:

  • Medlem af FSOS i min. 2 år
  • Skriv en kort motiveret ansøgning til næstformand Linda Koldsgaard, mail adr.: linda.koldsgaard@auh.rm.dk  
  • Ansøgningen skal desuden indeholde: Fulde navn, stilling, arbejdsgiver, privat adresse, telefonnummer samt DSR medlemsnummer.
  • Hvis du får tildelt en friplads, forpligter du dig samtidig til, at skrive et indlæg til hjemmesiden om en af dine oplevelser fra konferencen/temadagen. Dette indlæg skal sendes til Anne Storgaard annstg@midt.rm.dk senest en måned efter konferencen.