Videoforedrag

Som et nyt tiltag fra julen 2020, formidles aktuel viden af interesse for det ortopædkirurgiske felt gennem online foredrag, som I kan se sammen eller hver for sig. Hvis links ikke virker - kopierer du dem bare direkte ind i din browser.

Nytårsgave:  Formidling af retningslinjen omkring forebyggelse af tryksår. Det er vores håb, at oplægget også bruges på personalemøder o.lign,., hvor det kan give inspiration til faglige diskussioner omkring arbejdet med at forebygge tryksår i klinisk praksis.
Du kan se foredraget her: https://youtu.be/mpBS2cER_60 

FSOS præsentation

Julegave: Foredrag omkring udarbejdelsen af National klinisk retningslinje for perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter, der skal have foretaget større benamputationer.
Du finder foredraget  her: https://www.youtube.com/watch?v=1qFVooSdoys&feature=youtu.be      

FSOS præsentation 2