Videoforedrag

Som et nyt tiltag fra julen 2020, formidles aktuel viden af interesse for det ortopædkirurgiske felt gennem online foredrag, som I kan se sammen eller hver for sig. Hvis links ikke virker - kopierer du dem bare direkte ind i din browser.

 

December måneds videoforedrag handler om at arbejde med håb. Her reflekterer seniorforsker Vibeke Graven, fra REHPA, National Videncenter for Rehablitering og Palliation, over begrebet håb ud fra en filosofisk og sociologisk tilgang. Foredraget er oprindeligt optaget i forbindelse med et webinar der blev afholdt i juni 2021 i forbindelse med udgivelse af en rapport om rehabilitering efter amputation, og derfor er der henvisninger til netop mennesker der får amputeret ben i foredraget. Men det er vores håb at dette foredrag vil være til inspiration, også til jer der arbejder med andre patientgrupper. Foredraget starter 1.12 inde i videoen.  

Om at arbejde med håb i rehabilitering v Vibeke Graven, REHPA - YouTube

haab

 

 

Efterårs nyt fra Ålborg om forebyggelse af genindlæggelser. Se webinaret om forbedringsarbejdet, og filmene om, hvorfor det går galt:

Aalborg Universitetshospital har i samarbejde med PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Aalborg, almen praksis og Aalborg Kommune reduceret antallet af (gen)indlæggelser af ældre, skrøbelige medicinske patienter på midlertidige og akutte opholdssteder. Det har de bl.a. gjort ved at arbejde systematisk med kommunikation på tværs af sektorerne, så der kom større fokus på tidligere og effektiv opsporing af begyndende sygdom og reduktion af funktionstab.

 

Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser: Webinar: Eksempel på forbedringsarbejde med fokus på de tværsektorielle overgange

Links til film der henvises til i webinar: Film nr. 1: Lones fortælling om moders forløb på tværs af sektorer  Film nr. 2: Betydningen af at deltage i et tværsektorielt projekt

Mere om projektet og kontaktoplysninger: Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

lones_genindlaeggelse

 

 

Sensommernyt: Endnu et spændende video-oplæg - denne gang om om begrebet Frailty (der frit oversættes til Sårbar). Hør dette interessante oplæg fra en dedikeret sygeplejerske fra England, der giver et bud på hvordan vi kan score patienten for "Frailty", og hvad vi som sygeplejersker skal være opmærksomme på, ved denne patientkategori. Oplægsholder er:

Dr Julie Santy-Tomlinson PhD, RN, MSc, BSc(hons) Editor in Chief, International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing Adjunct Associate Professor, Odense University Hospital/University of Southern Denmark

Julie lives in north eastern England. Her clinical background is in orthopaedic and trauma nursing. From 1995 she worked as a nursing lecturer at universities in Bradford, Hull, and Manchester, UK. She has written, co-written and edited many articles, chapters and books with a focus on nursing older people, orthopaedic nursing,  fragility fractures, pressure injury prevention and wound care. She works closely with the Fragility Fracture Network and currently sits on the executive board.

Se foredraget her: https://www.youtube.com/watch?v=BRIgciSLjeo

julie

 

Sommergaven: Vi kender patienten med delir fra de ortopædkirurgiske sengeafsnit. Men hvordan spotter vi delir, og hvorledes kan vi forebygge at den delirøse tilstand udvikler sig? Klinisk sygeplejespecialist Trine Ahlmann Pedersen Ortopædkirurgisk afdeling OUH, kommer med den nyeste viden indenfor tilstanden delir. Trine har bl.a. deltaget i arbejdet med den kliniske retningslinje på området. Se foredraget her: https://youtu.be/2lQBlLWRdi8

delir

Forårs inspiration: Vi møder de sårbare patienter hver dag i vores afdelinger, – men hvorfor passer de sårbare patienter ofte ikke ind i vores velfærdssamfund og det effektive sundhedsvæsen? Professor og Overlæge Morten Sodemann, Global sundhed og indvandrermedicin OUH, giver os et indspark i debatten om patientsårbarhed og indvandrermedicin. Du kan se foredraget her: https://youtu.be/zdt9f8Kvpdg 

morten_sodemann

Nytårsgave:  Formidling af retningslinjen omkring forebyggelse af tryksår. Det er vores håb, at oplægget også bruges på personalemøder o.lign,., hvor det kan give inspiration til faglige diskussioner omkring arbejdet med at forebygge tryksår i klinisk praksis.
Du kan se foredraget her: https://youtu.be/mpBS2cER_60 

FSOS præsentation

Julegave: Foredrag omkring udarbejdelsen af National klinisk retningslinje for perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter, der skal have foretaget større benamputationer.
Du finder foredraget  her: https://www.youtube.com/watch?v=1qFVooSdoys&feature=youtu.be      

FSOS præsentation 2