Kongresser og konferencer

Her finder du en oversigt over nationale og internationale kongresser.

We invite you to the 26th Nordic Congress of Gerontology in Odense, Denmark, June 8–10, 2022

On behalf of the Danish Society of Gerontology, the Danish Geriatric Society, and the Nordic Gerontological Federation, we invite you to join the 26th Nordic Congress of Gerontology (NKG) to share our engagement in ageing and later life.

NKG - Welcome (26nkg.dk)

 

Temadag 2021: "Covid 19 og den geriatriske sygepleje" AFLYST!!

Temadag d. 16.09.2021 for sygeplejersker der arbejder på hospital og i kommuner.

Afholdes i Torvehallerne i Vejle.

Følg dette link for at se det spændende program: Temadag_covid-19_og_geriatrisk_sygepleje_

 

Temadag 2020: "Sårbare og skrøbelige patienter, Sygepleje fra opsporing til opfølgende indsatser"

Fagligt Selskab for Geriatriske Sygeplejersker afholder Temadag den 05.03.2020. Temadagen sætter fokus på sårbarhed og skrøbelighed blandt ældre patienter/borgere på hospital og i kommuner. Hvordan disse tilstande og situationer kan opleves af ældre mennesker, identificeres af sygeplejersker og påvirkes positivt i fællesskab.

Afholdes i Odense på Odeon 

temadag_2020.pdf

 

Temadag 2019: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Fagligt selskab for Geriatriske Sygeplejersker afholdt temadag 2019 d. 21.03.2019 på Odeon i Odense. 

På temadagen blev den Nationale Handlingsplan præsenteret og der blev givet en status på nogle af de erfaringer, der er indsamlet i forskellige områder i landet. Der blev fokuserest på tidlig opsporing, hvordan man har arbejdet med udgående sygehusfunktioner og hvordan akutområdet er organiseret i to kommuner. Herudover også hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling i en kommune.

Slides fra dagen kan hentes eller genlæses her: