Kongresser og konferencer

Her finder du en oversigt over nationale og internationale kongresser.

Temadag 2020: "Sårbare og skrøbelige patienter, Sygepleje fra opsporing til opfølgende indsatser"

Fagligt Selskab for Geriatriske Sygeplejersker afholder Temadag den 05.03.2020. Temadagen sætter fokus på sårbarhed og skrøbelighed blandt ældre patienter/borgere på hospital og i kommuner. Hvordan disse tilstande og situationer kan opleves af ældre mennesker, identificeres af sygeplejersker og påvirkes positivt i fællesskab.

Afholdes i Odense på Odeon 

temadag_2020.pdf

 

Temadag 2019: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Fagligt selskab for Geriatriske Sygeplejersker afholdt temadag 2019 d. 21.03.2019 på Odeon i Odense. 

På temadagen blev den Nationale Handlingsplan præsenteret og der blev givet en status på nogle af de erfaringer, der er indsamlet i forskellige områder i landet. Der blev fokuserest på tidlig opsporing, hvordan man har arbejdet med udgående sygehusfunktioner og hvordan akutområdet er organiseret i to kommuner. Herudover også hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling i en kommune.

Slides fra dagen kan hentes eller genlæses her: