GERIATRISK SYGEPLEJE - kontinuitet og forandring.

Fagligt selskab for Geriatriske sygeplejersker afholder temadag og 25 års jubilæum d. 28. september i Vejle

Oprettet: 15.08.2022

 

GERIATRISK SYGEPLEJE - kontinuitet og forandring.

Temadag 28. september kl. 09.00 – 16.00

Ældreplejen skal gentænkes.

 

Der er behov for et nationalt kvalitetsløft af pleje og omsorg til den multisyge ældre patient,

Ældreplejen har behov for et klart sundhedsfagligt grundlag og fælles tilgang på tværs af sektorer. I dette arbejde kan den geriatriske sygepleje både være garant for kontinuitet og forandring.

Hovedtaler, Marit Kirkevold, sygeplejeteoretiker og professor ved Oslo Universitet, kommer med bud på overordnede principper for geriatrisk sygeplejeindsats, der understøtter den ældre borger og/eller patient.

En paneldebat sætter fokus på sundhedsvæsenets opgave i at sikre sammenhængende forløb, som er en særlig og udfordrende opgave i sygepleje omkring ældre borgere/patienter. Hvad siger nyeste forskning om styrkelse af overgangsforløb mellem hospital og eget hjem. Svækkede og syge ældre har større afhængighed af pårørende. Hør oplæg om pårørendes oplevelser af pleje- og omsorgsarbejdet. Sygeplejerskers arbejde i koordinering er omfattende og samtidig usynligt. Som om kun opgaver med direkte kontakt tæller. Der er et behov for at anerkende koordinering som rigtig sygepleje.

Link til tilmelding: https://dsr.dk/fs/fs28/seneste-nyt

Du kan nå det endnu, der er deadline d. 24. august!